torsjö live

Miljökontoret tror inte avlopp påverkat brunn

Miljökontoret tror inte avlopp påverkat brunn

Miljökontoret anser inte att det kan vara avloppsvatten som förorenat brunnen hos en barnfamilj i Sjörröd.

– Med det underlag vi har idag kan vi inte se en sådan koppling, säger miljöinspektör Patrik Kühn som snarare tror att det rör sig om en lokal förorening, exempelvis ett mindre djur som ramlat ner och dött, fågelträck eller inläckande ytvatten, alternativt alltsammans.

Han ser inte heller några problem att låta barn bada i vattnet eftersom halterna av e-coli och enterokocker ligger på så låg nivå att det hade varit tjänligt om det gällt badvatten.

Barnfamiljen vågar inte längre använda det gulaktiga brunnsvattnet till att vattna grönsakerna.
Miljökontoret tror inte det är avlopp som påverkat barnfamiljens brunnsvatten.

Frilagt berättade på onsdagen om familjen som inte har druckit av brunnsvattnet eftersom området har kommunal anslutning. Det har dock använts till att vattna grönsaker, frukt och bär och barnen har duschat i vattenspridaren. När föräldrarna i samband med att de skulle spola upp vatten i en barnpool upptäckte att vattnet var gulaktigt blev de oroliga för vad vattnet kunde innehålla.

Ett vattenprov visade att vattnet var otjänligt som dricksvatten på grund av för höga halter av e-coli (120 per 100 milliliter, får inte finnas alls i dricksvatten) och koliforma bakterier (600, gränsen för otjänligt dricksvatten går vid 10). Dessutom fanns intestinala enterokocker (60)  och Clostridium Perfingens (190) som, enligt Livsmedelsverkets nya föreskrifter, inte heller ska finnas i dricksvatten. Även för hög nivå av odlingsbara mikroorganismer uppmättes (2 300 per milliliter, gränsen för tjänligt med anmärkning går vid 100).

Enligt laboratoriet visade bakteriehalterna tydligt på att brunnsvattnet var påverkat av avloppsvatten.

Men det håller alltså inte miljökontoret med om.

Patrik Kühn har tittat på provsvaren och konstaterat att varken fosfat eller nitrat, som också skulle indikerat avloppsvatten, fanns i mätbara halter.

– Provsvaren tyder därför inte på avloppsvatten. Visst kan bakterierna indikera avlopp, men det kan vara annat också, säger han.

Hål i brunnslocket

Han och hans kollega Per Fribing, som ansvarar för tillsynen av reningsverket, besökte på torsdagseftermiddagen den drabbade familjen.

– Vi ville se hur det såg ut på plats, förklarar Patrik Kühn.

De pumpade inte upp något vatten, men tittade på brunnens konstruktion.

– Det finns ett hål i locket där en slang går ner i brunnen. Det kan inte uteslutas att djur eller annat kan ramla ner i brunnen, säger Kühn.

Den gula färgen tror han kan bero på att järnhalten var hög.

Han betonar att problemet är mindre eftersom familjen har kommunalt dricksvatten och alltså inte dricker brunnsvattnet.

Inga läckande ledningar

Han berättar att Hässleholms vatten också var på plats under torsdagen och kontrollerade om det fanns några läckande avlopps- eller dagvattenledningar.

– De tror inte att det är något läckage, säger han.

Inspektörerna har även diskuterat möjligheten att grundvattnet skulle vara påverkat av föroreningar, men inte kommit fram till att något tyder på det.

– Många grävda brunnar har problem, säger Patrik Kühn.

Han konstaterar att miljökontoret inte fått in några uppgifter om att fler brunnar skulle vara påverkade på samma sätt och drar även därför slutsatsen att problemet är något som enbart rör den drabbade familjens brunn.

Inga fler prover och ingen information

Han ser ingen anledning till provtagning på fler ställen eller information till andra boende i Sjörröd.

– Om grannar är oroliga så kan de också ta vattenprov, säger han.

Ärendet är dock inte nedlagt ännu. Patrik Kühn ska ta upp det med miljöchef Sven-Inge Svensson i nästa vecka.

– Om vi skulle få underlag som tyder på att det är ett större problem, exempelvis orsakat av Hässleholms vattens verksamhet så kan vi ha anledning att gå vidare i utredningen, säger han.

”Utmärkt badvattenkvalitet”

Patrik Kühn säger först att familjen varken bör använda vattnet till att vattna grönsaker eller låta barnen bada. Sedan återkommer han och meddelar att det inte är någon fara att bada.

– Bakteriehalterna för e-coli och intestinala enterokocker klarar klassificeringen för utmärkt badvattenkvalitet. Detta innebär att de inte är några problem att bevattna gräsmattor och inte heller att bada i vattnet, skriver han i ett mejl till Frilagt.

Enligt Havs- och vattenmyndighetens hemsida innebär klassificeringen ”utmärkt badvattenkvalitet” att en badplats som är registrerad som EU-bad haft tjänligt vatten under fyra år i rad – en bedömning som givetvis inte gjorts på familjens brunn.

Frilagt ber Patrik Kühn förklara vad han menar. Det han syftar på är att badvatten med dessa halter av e-coli och enterokocker hade varit tjänligt.

Å andra sidan säger Livsmedelsverkets rekommendation om hantering av otjänligt dricksvatten att det inte är lämpligt att låta barnen leka i vattenspridaren. Enligt rekommendationen går det bra att vattna blommor, men grönsaker och bär sägs det inget om. Denna rekommendation hänvisar både kommunen och Hässleholms vatten till när det gäller det otjänliga dricksvattnet i Västra Torup.

– Jag vågar inte garantera att det är bra att vattna grönsaker, det är kanske ingen fara om man sköljer grönsakerna i rent vatten innan de ska ätas. Men bär äter man ju ofta direkt från busken, säger Patrik Kühn, som dock håller fast vid att det inte finns anledning att vara rädd för att låta barnen bada i en pool.

Här finns ju flera andra bakterier, hur kan de påverka risken?

– Det vågar jag inte svara på, säger Patrik Kühn.

Familjen med den förorenade brunnen känner sig inte lugnad av miljökontorets besked.

– Vi tänker inte använda vattnet mer överhuvudtaget, säger pappan.

Länsstyrelsen har svårt att uttala sig

Länsstyrelsens miljödirektör Annelie Johansson som häromdagen ansåg att kommunen måste ta grundvattenprover i området för att ringa in problemet och även informera andra boende, meddelar att hon nu fått ungefär samma information som Frilagt.

– Jag har svårt att uttala mig om det är rätt eller fel utan att ha sett vattenprover. Jag kan dock tycka att kommunen borde tagit ut ytterligare något prov i brunnen och området innan man avfärdar det som ett enskilt problem, förklarar hon nu.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se