torsjö live vers2

Döende fåglar räddade ur förorenat slam

Fåglar har sjunkit ner och drunknat i förorenat slam i de så kallade slamtorkbäddarna bakom reningsverket. Katastrofhjälp fåglar och vilt, KFV, ryckte häromdagen ut och räddade en ung kaja som var täckt av illaluktande slam med inslag av olja. Det svarta slammet var täckt av en tunn hinna som troligen gjorde att fåglarna uppfattade det […]