torsjö live vers2

Flyktingboende på Stattena stoppat

Flyktingboende på Stattena stoppat

Det planerade boendet för svårt traumatiserade ensamkommande flyktingbarn i en villa Stattena i Hässleholm kommer troligen inte att bli verklighet.

– Inga beslut är fattade, men vi funderar på om vi ska strunta i den boendeformen, säger Annette Ekenberg, verksamhetschef för socialförvaltningens arbete med ensamkommande flyktingbarn.

Hon håller nu på att se över hela verksamheten eftersom statens ersättning till kommunerna ska sänkas kraftigt. Samtliga hyreskontrakt har sagts upp, men samtidigt har ett nytt tecknats med Kunskapsporten för ett så kallat stödboende i ett tidigare studentboende på Norra Station.

Hyreskontrakten för flyktingboendena löper på mellan tre och fem år, men socialförvaltningen räknar med att de behövs den tid som återstår.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Nybyggen stoppade

Även de fyra nya hus som kommunfullmäktige beslöt skulle byggas för ensamkommande flyktingbarn är stoppade. Socialnämndens ordförande Lena Nilsson (S) berättar att hon tog det beslutet när hon förstod att intäkterna snabbt skulle minska.

– Det som redan är nytt och renoverat och inköpt räcker för att ta hem de flyktingbarn som vi har placerat i andra kommuner, förklarar hon.

22 miljoner back

Socialförvaltningen har beräknat att kostnaden för varje ensamkommande flyktingbarn ligger på 1 800 kronor per dygn. Idag betalar staten 1 900 kronor, från och med den 1 juli 2017 bara 1 350. Med nuvarande bemanning och antal flyktingbarn innebär det att Hässleholms kommun kommer att gå minus 22 miljoner kronor på flyktingbarnen nästa år.

– Vi måste se över och slimma organisationen så att vi får så låga kostnader som möjligt, säger Lena Nilsson.

Socialförvaltningen har sökt fem miljoner kronor ur de statliga pengar, totalt cirka 60 miljoner kronor, som kommunen fått för att täcka extrakostnader för flyktingmottagningen i år. Ytterligare 3,7 miljoner kronor ska nu sökas.

”Bra avtal med Ollén”

Stödboendet på Norra Station har plats för tio ungdomar och öppnade i början på augusti. Det är en boendeform för de lite äldre ungdomarna, med lägre bemanning och därmed lägre kostnader.

– Vi fick ett bra avtal med Joakim Ollén, säger Lena Nilsson.

Enligt både Lena Nilsson och Annette Ekenberg är de boenden som kommunen redan betalar för inte lämpade för stödboende, därför behövs rummen på Norra Station.

Enligt Annette Ekenberg är avtalet med Kunskapsporten kort och priset ska vara samma som studenterna hade fått betala.

Nya förutsättningar

Kommunen beslöt i februari att köpa villan på Stambanegatan för 1,7 miljoner kronor och avsätta 1,6 miljoner för ombyggnad. Huset hade då varit till salu en längre tid, med beskrivningen nyrenoverat och priset 1,4 miljoner kronor. Kommunledningen ansåg ändå att det var en god affär.

– Med det rådande ersättningssystemet hade det varit en finess att ha ett sådant boende i egen regi för att slippa köpa platser i andra kommuner. Att öppna boendet hade då varit både att hushålla med ekonomin och att ordna ett bra mottagande. Men nu blir det nya förutsättningar. I och med att ersättningarna för HVB ska minska så mycket måste vi se över om det här fortfarande är aktuellt för oss, säger Annette Ekenberg.

Dessutom har det visat sig bli dyrare än väntat att bygga om villan på Stambanegatan till HVB-hem med de krav på brandskyddsåtgärder som gäller.

Boendet ”Stammen” har redan blivit försenat på grund av problemen med brandskyddet och ombyggnaderna har inte börjat ännu.

– Det behövs också högre personaltäthet och annan kompetens på ett sådant boende. Det är förenat med kostnader. Dessutom kan vi inte ha så många platser och då blir det inte så mycket intäkter, säger Annette Ekenberg.

Oroliga grannar

Kommunen är inte skyldig att erbjuda ett boende av det här slaget utan kan alltså köpa platser på andra håll.

Grannarna på Stattena har varit oroliga och kritiska till planerna på boende för flyktingungdomar med svåra trauman i ett villaområde. Ärendet har också överklagats.

I november-december måste beslut vara fattat om boendet på Stambanegatan ska genomföras eller ej.

– Vi är väldigt tacksamma att vi fått sex månader till på oss för att lösa problemet, tidigare var det sagt att ersättningen skulle sänkas redan den 1 januari, säger Annette Ekenberg.

230 flyktingbarn idag

Nu måste socialförvaltningen bland annat minska personalstyrkan som utökats med cirka 60 tjänster på grund av den stora flyktingströmmen förra hösten. Hässleholms kommun har idag ansvar för cirka 230 ensamkommande flyktingbarn.

Antalet förväntas inte öka.

– Nej, nu räknar vi snarare med en successiv minskning efterhand som de får uppehållstillstånd och fyller 18, förklarar Annette Ekenberg.

Kommunen har tidigare köpt in ett gammalt hotell i Vittsjö, Maiagården, för nio miljoner kronor, trots att taxeringsvärdet bara är 1,3 miljoner. Det tidigare äldreboendet Qvarngården i Stoby har just byggts om till boende för ensamkommande flyktingbarn för nära 8,8 miljoner kronor.

Berit Önell

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se