torsjö live vers2

Musik- paviljongen i dåligt skick

Musikpaviljongen är i dåligt skick. Det visar den statusbedömning som konsultföretaget Ramboll i Kristianstad gjort efter undersökning och håltagning i byggnaden. Bland annat finns mycket sprickor i pelarfundament, golv och grundmur och pelarnas stomme av stålprofiler är bitvis rostskadade. Kommunen har också sagt nej till fler konserter i paviljongen, bland annat på grund av dess […]

Nya affärer med känd aktör

Verksamhetschefen vid socialförvaltningen Annette Ekenberg har i dagarna tecknat avtal med Kunskapsporten i vilket bolag vi återfinner Joakim Ollén. Detta torde knappast ha skett utan våra välarvoderade politikers goda minne. G B Shaws ord, något anpassade till vad som ovan sägs, återspeglar måhända vad många medborgare och skattebetalare känner: – Vi lär av historien att […]