torsjö live vers2

Musik- paviljongen i dåligt skick

Musik- paviljongen i dåligt skick

Förberedelserna för flytten av musikpaviljongen går vidare. Borrhålen ska ge information om byggnadsmaterialet.
Konsultfirman Ramboll har nu redovisat slutsatserna av borrningarna i musikpaviljongen.

Musikpaviljongen är i dåligt skick. Det visar den statusbedömning som konsultföretaget Ramboll i Kristianstad gjort efter undersökning och håltagning i byggnaden.

Bland annat finns mycket sprickor i pelarfundament, golv och grundmur och pelarnas stomme av stålprofiler är bitvis rostskadade.

Kommunen har också sagt nej till fler konserter i paviljongen, bland annat på grund av dess skick.

Konsultrapporten, som nu inkommit till kommunens tekniska förvaltning, säger ingenting om möjligheterna att flytta paviljongen eller hur det i så fall skulle gå till.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Enligt den kortfattade statusbedömningen finns dock många brister. Den trappformade betongsockeln är till stora delar söndervittrad och uppvisar mycket skador och sprickbildning.

Balustraden av betong är kraftigt skadad på grund av fysisk åverkan.

Mer naturligt underhållsbehov noteras också. Plåttaket med skivtäckning är bitvis påväxt med alger och färgskiktet är blekt av väder och vind. Ommålning behövs eftersom färgen på fönstren bitvis har flagnat och beslagen är rostiga.

Konsulten har utgått från undersökningen av paviljongen på plats eftersom det inte finns ritningar eller annan dokumentation om material och utförande.

Materialet i en del av de gjutna väggarna beskrivs som ”aningen poröst” och ”lättbetongaktigt”. Övre delen av väggarna verkar vara mer ihåliga.

Pelarna har ett inre av stål som sedan klätts med skiva eller nät och putsats. Väggarna är av typen utfackningsväggar med en stomme av trä samt delvis murat material i fönsterbröstningarna.

Några fler konserter i musikpaviljongen blir det inte innan den flyttas. Efter manifestationen förra helgen frågade Evert Storm om ”paviljongvännerna” kunde arrangera några konserter till de närmaste veckorna. Men svaret blev nej.

Gunilla Nilsson, hyresansvarig på tekniska förvaltningen, förklarar att paviljongens stabilitet inte längre kan säkerställas.

– Den har inte samma stabilitet efter borrningarna i konstruktionen, säger hon.

Inför manifestationen talades dock inte om några säkerhetsrisker.

– Vi tycker inte att det känns bra med tanke på borrningarna. Dessutom kan vi inte idag säga vilken tidsaspekt som gäller. Det skulle bli så oerhört negativt om det planerades konserter och de sedan fick ställas in för att paviljongen ska flyttas. Arrangörerna bekostar ju också arrangemangen ur egen ficka, säger Gunilla Nilsson.

Hon hoppas att ”paviljongvännernas” engagemang ska hålla i sig tills efter att paviljongen flyttats.

– Jag beundrar deras engagemang och önskar att fler hade det, säger hon.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se