torsjö live

Svårt att köpa in privatägda stränder

Strandtomterna vid Finjasjöns östra sida har egna sandstränder, båtbryggor och lusthus. Här är det uppenbart att det är privat mark, trots att detaljplanen från 1995 säger att en remsa på sju meter från strandkanten ska vara parkmark. Syftet var att bygga en vandringsled. Kommunen ska köpa in strandbitarna, men får bara göra det vid ägarbyte. […]