Gruppen-3a-328x120

Stor avloppsläcka vid Almaån

Avloppsvatten från en läcka cirka fem meter under marken har trängt upp och bildat en liten sjö på en åker vid Almaån, nära väg 117 och norr om T4-rondellen. Hässleholms vatten uppger att det kommer att ta cirka en vecka innan problemet kan åtgärdas, bland annat eftersom det finns en dricksvattenledning i marken, ovanför avloppsledningen. […]