torsjö live vers2

Stor avloppsläcka vid Almaån

Stor avloppsläcka vid Almaån

Avloppsvatten från en läcka cirka fem meter under marken har trängt upp och bildat en liten sjö på en åker vid Almaån, nära väg 117 och norr om T4-rondellen.

Hässleholms vatten uppger att det kommer att ta cirka en vecka innan problemet kan åtgärdas, bland annat eftersom det finns en dricksvattenledning i marken, ovanför avloppsledningen. Det gäller alltså att vara försiktig vid grävarbeten så att den inte skadas och dricksvattnet förorenas .

Per-Åke Nilsson på Hässleholms vatten förklarar att det inte är lätt att hitta en läcka av det här slaget.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

– Vi får undersöka var läckan finns genom att gräva där vattnet kommit upp. Men först får vi lägga upp en plan för arbetet och beställa hem grejer, säger han.

Enligt Per-Åke Nilsson skulle orsaken till läckan kunna vara sättningar i marken eller tryckvariationer som ger belastningar på röret.

Läckan upptäcktes av en lantbrukare på tisdagen. Först på torsdagen fick miljökontoret, efter påminnelse, in en anmälan om händelsen från Hässleholms vatten.

– Det ska göras en anmälan om en händelse kan ge miljöpåverkan. Vi tyckte att det borde göras i det här fallet, säger miljöchef Sven-Inge Svensson.

Han har fått information om att det kan vara komplicerat att reparera läckan.

– Det är jätteviktigt att inte riskera brott på  dricksvattenledningen. Därför behöver de bland annat vara noga med att sätta ut markeringar, konstaterar han.

Han har svårt att bedöma hur allvarlig miljörisken är.

– Det beror på hur stora mängder det rör sig om. Vi får se när vi får in mer uppgifter, säger han.

Både Almaån och grundvattnet skulle kunna påverkas.

– Det som trängt upp på åkern kan inte rinna ner i ån eftersom det finns en vall emellan, men avloppsvattnet skulle kunna nå ån via grundvattnet. Eftersom läckan ligger så djupt kan även grundvatten längre ner påverkas, säger Sven-Inge Svensson.

Det är oklart om läckaget fortsätter. I informationen från Hässleholms vatten står: ”Avloppsvatten pumpas fortsatt till släppunkten belägen invid T4-paviljongen”.

Hur länge läckaget pågått och hur mycket avloppsvatten som läckt ut blir svårt att utreda.

– Hässleholms vatten hade inte kunnat se någon våldsam förändring av mängden avloppsvatten, men det sker inte heller någon kontinuerlig mätning, säger Sven-Inge Svensson.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se