Gruppen-3a-328x120

Kommunen skänker mark till strandtomter

Kommunen skänker mark till strandtomter

Hässleholms kommun köper in strandremsor vid Finjasjön och skänker samtidigt mark till två av säljarna.

Bitarna på östra stranden köps in med motiveringen att cirka sju meter natur närmast vattnet ska vara tillgänglig för allmänheten. Samtidigt får säljarna sina tomter utökade i andra änden av fastigheterna – inom det område som skulle varit så kallat inre skyddsavstånd till reningsverket, om Hässleholms vattens policy hade gällt. I så fall skulle mark snarare köpts in.

Längs östra Finjasjöstranden ligger många fina villor med strandtomter som kommunen enligt detaljplanen ska ha sju meter av, något som inte varit så populärt. Foto: Berit Önell
Längs östra Finjasjöstranden ligger många fina villor med strandtomter som kommunen enligt detaljplanen ska ha sju meter av. Foto: Berit Önell

På tisdagen beslöt byggnadsnämnden om två ändringar i detaljplanen. Bestämmelsen om lägsta nivå på 46,50 meter över havet för färdigt golv i hus nära sjön gäller inte längre bara nybyggen utan även om- och tillbyggnader. Dessutom har tillägget om att kommunen bara får köpa in strandremsorna i samband med ägarbyte tagits bort.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Som Frilagt avslöjat har kommunen inte lyckats så bra med att uppfylla detaljplanens intentioner. Under de 21 år som gått sedan den antogs har bara en strandremsa styckats av. Tre är dock på gång nu. Kommunen och fastighetsägarna har skrivit överenskommelser om fastighetsreglering och det som återstår är förrättningar hos lantmäteriet som också är villkor för att avtalen ska gälla.

Redan använda som tomtmark

För två av fastigheterna blir det något mer komplicerat eftersom mark alltså också ska läggas till. Det handlar om småbitar i kanten ut mot Ormanäsvägen som idag är vägfastighet, men redan har använts som tomtmark med kommunens godkännande genom ett servitut. Nu skänker kommunen 50 kvadratmeter till den ena fastigheten och åtta kvadratmeter till den andra.

– Det handlar om att anpassa fastighetsgränserna till verkligheten, förklarar förrättningslantmätaren Emil Karlsson som handlägger ärendet.

Han bedömer att det ärende som kom in först, redan sommaren 2015, kommer att bli klart i år. De två andra ärendena lär inte bli klara förrän nästa år. Där kom överenskommelserna om överlåtelse av vägpartierna in så sent som i förra veckan, den 6 september.

Lantmäteriförrättningar är en komplicerad process där mycket ska kontrolleras i arkiven. Huvudorsaken till att ärendena tar lång tid är dock kötid på grund av hög belastning på lantmäteriet i Hässleholm.

Ingen vill svara

Emil Karlsson vill inte svara på frågan om det är vanligt att förrättningar av det här slaget görs utan att den som övertar marken behöver betala någon ersättning.

– Frågor om prissättning av kommunal mark och liknande får jag hänvisa till mark- och exploateringsavdelningen, svarar han per mejl.

Frilagt har förgäves sökt mark- och exploateringschef Jakob Ruter för en kommentar.

Priserna för strandmarken varierar kraftigt, från ett kvadratmeterpris på 18 kronor till 200 kronor. Billigast var den som var färdigreglerad i april 2015. Den kostade kommunen 16 545 kronor för cirka 915 kvadratmeter.

De tre markaffärer som nu är på gång kostar kommunen 60 000 kronor för 300 kvadratmeter, 45 000 kronor för 270 kvadratmeter, och 17 000 kronor för 260 kvadratmeter, totalt alltså 122 000 kronor.

Skyddsavståndet infekterad fråga

Det eventuella skyddsavståndet kring reningsverket är en infekterad fråga. Enligt den policy om skyddsavstånd vid reningsverket som Hässleholms vatten antog 2008 ska ett område på 300 meter från reningsverket utgöra inre skyddsavstånd. Där ska alla bostäder på sikt lösas in och inga tillbyggnader eller andra bygglovspliktiga åtgärder tillåtas. De markbitar som nu skänks till de aktuella fastigheterna ligger precis innanför 300-metergränsen.

Hässleholms vatten nekade en fastighetsägare, Linus Jepsson, kommunalt vatten med hänvisning till att det enligt policyn inte skulle finnas bostäder inom 300 meter. Istället skrev mark- och exploateringschef Jakob Ruter avtal om att fastigheten skulle köpas in och rivas. I avtalet fastslås att det var ett led i genomförandet av skyddsavståndet. Sedan dess har dock ingen annan drabbats av något liknande.

Skyddsavståndet har även diskuterats i den fördjupade översiktsplanen som ska återupptas i höst efter att ha varit vilande sedan i julas. Där föreslås andra avstånd och andra förutsättningar.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se