torsjö live vers2

Att komma till tals och hur

Att komma till tals och hur

På ledarsidan i lokaltidningen Norra Skåne skriver Martina Jarminder för en tid sedan under rubriken ”Yttranden och yttrandefrihet”. Jarminder tar upp företeelsen ”troll” och nämner att de enligt en uppskattning är cirka 5 % av det totala antalet internetanvändare.

Troll ”trakasserar” på sociala medier och använder sig bl.a. av vuxenmobbning och olaga hot. Jarminder skriver ”att trollande lönar sig är det som förstört sociala medier som debattforum”. Hon nämner också att trollandet spridit sig till seriösa debattörer. Fenomenet trollring tycker Jaminder vi får ta på oss som samhälle.

Ämnet yttrande och yttrandefrihet och frågan om hur alla vi gräsrötter som tycker oss ha något att säga ska komma till tals är självfallet av fundamentalt intresse i en så kallad demokrati. Många av de som engagerar sig och har något att säga känner sig utestängda från möjligheten att göra det. Frågan om vad gränsen går för hur var och en lämpligen ska uttrycka sig synes ur detta perspektiv inte vara huvudfrågan om än viktig.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Journalister över hela landet och särskilt det tyckaretablissemang SVT utgör har utan tvekan ett stort ansvar för att fenomenet trollring växt sig starkare. Jaminder tycker att ansvaret får vi ta på oss som samhälle. Kanske hon kunde lagt det tunga ansvaret på media och tredje statsmakten.

Lokalpressen har sina insändarsidor som tillhör de mest lästa. SVT har inget liknande och har konsekvent stängt ute gräsrötter och licensbetalare. Allt ska ”filtreras” genom programledare (journalister?). Att SVT:s ”programledare” utsätts för trollring är måhända inte så förvånande.

Undertecknad har en uppmaning till er alla, journalister och andra, som ges utrymme i media. Vässa pennan! Ställ dom besvärande frågorna! Hitta tillbaka till den blottläggande satiren!

Se tyckande gräsrötter den stora tillgång dessa utgör och ge dem dem de demokratiska utrymme i spalterna och annorstädes de förtjänar!

Visa således att det finns alternativ till den primitiva form av personangrepp trollring tydligen många gånger utgör.

I boken ”The element of journalism” av Bill Kovach och Tom Rosenstiel tas riktlinjer för journalister upp. Av 10 punkter finns anledning för oss alla att här begrunda punkterna 1 och 2:

1. – Journalistens första förpliktelse är mot sanningen –

2. – journalistens första lojalitet är till medborgarna.

Ronny Larsson i Kvistalånga

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se