torsjö live vers2

Ännu ett nej till att utreda förorenad bäck

Ännu ett nej till att utreda förorenad bäck

Föroreningarna i Sötekärrsbäcken ändrar ständigt färg och form, här den 24 augusti.
Föroreningarna i Sötekärrsbäcken ändrar ständigt färg och form, här i bubblande variant den 24 augusti.

Även tekniska nämnden säger nej till att utreda föroreningarna i Sötekärrsbäcken. Tidigare har det kommunala va-bolaget Hässleholms vatten vägrat, trots att bäcken ligger nära reningsverket och vattenprover tyder på påverkan av avloppsvatten.

Miljöchef Sven-Inge Svensson överväger nu att rikta om föreläggandet och istället kräva att kommunstyrelsen tar ansvar för att utredningen blir gjord.

Längst upp mot vägen är Sötekärrsbäcken full med smutsvattensvamp och bubblor. Det är också här näringspåverkan och konduktivitet är som störst.
Längst upp mot vägen är Sötekärrsbäcken mest full med smutsvattensvamp och bubblor. Det är också här näringspåverkan och konduktivitet är som störst enligt vattenproverna.

Miljönämnden vill ha utrett orsaken till de mycket höga halterna av fosfor, den höga konduktiviteten samt de höga halterna av ammoniumkväve, totalkväve, järn och TOC i bäcken. Dessutom säger föreläggandet att bäckens bottensediment ska undersökas. Förslag till åtgärder som varaktigt löser olägenheterna i och vid Sötekärrsbäcken ska redovisas.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Beskedet från tekniska nämnden på torsdagen var oväntat för Sven-Inge Svensson.

– Det förvånar mig faktiskt. Det lät förut på Mats Svensson som att det här skulle fixas så att det inte behövde bli fler juridiska turer om vem som skulle utreda, säger han.

Miljönämnden bedömde att det i första hand var Hässleholms vatten som verksamhetsutövare som borde ha ansvaret. I andra hand skulle det kunna vara tekniska nämnden som oftast fungerar som kommunens fastighetsägare. Bäcken ägs också av en samfällighet där kommunen troligen är största delägare. Dessutom äger kommunen de flesta av fastigheterna kring bäcken.

– Det spelar inte oss så stor roll vem som tar tag i detta, bara det blir gjort, säger Sven-Inge Svensson.

Han tänker inte ge upp utan funderar på att vända sig till kommunstyrelsen som kommunens högsta företrädare.

– Men då hamnar det troligen ändå hos tekniska nämnden som fastighetsägare, säger han.

Hässleholms vatten motiverade sitt överklagande bland annat med att inget avloppsvatten släppts ut de senaste 100 åren och att bolaget därför inte var ansvarigt.

Tekniska nämnden har skickat ett bestridande/överklagande till miljönämnden.

Miljönämnden kräver nu att tekniska förvaltningen utreder orsaken till föroreningarna i Sötekärrsbäcken. Bilden är tagen på fredagen.
Så här såg Sötekärrsbäcken ut i mitten på juli.

-Föreläggandet har fel adressat då Sötekärrsbäcken är ett sidodike i ”Finjasjöns och Ballingslövssjöns sänkningsföretag år 1887-1890”, dessutom är fastigheten Hässleholm s:16 en samfällighet, skriver tekniska nämndens ordförande Lars Olsson (C ) och tekniske chefen Mats Svensson.

Samme tekniske chef tyckte alltså nyligen att tekniska nämnden borde se till att utredningen blev gjord.

– Jag fick inte gehör för det, säger han nu till Frilagt.

Frågan kom inte heller upp till politiskt beslut i tekniska nämnden eller dess arbetsutskott. Motiveringen till det var just att detta inte var en fråga för tekniska nämnden.

Sven-Inge Svensson tänker ta upp ärendet på miljönämndens möte på måndag. Han är tveksam till om det går att ålägga sänkningsföretaget att åtgärda föroreningar som någon annan har orsakat.

– Det finns regler för vad de ska göra, exempelvis rensa en bäck. Vi får nog blanda in kommunjuristen Magnus Gjerstad här, säger han.

Sven-Inge Svensson förklarar att miljönämnden i många andra fall kunnat förelägga någon att göra undersökningar utan att vara säker på att vederbörande har ansvar för att sanera.

– I första läget när vi inte vet mer har vi tolkat det som att vi har rätt att begära en undersökning av verksamhetsutövaren, säger han.

Om miljönämnden kommer fram till att det ändå är Hässleholms vatten eller tekniska nämnden som har ansvaret får överklagandet drivas vidare till länsstyrelsen och eventuellt mark- och miljödomstolen.

– Det tar tid, konstaterar Sven-Inge Svensson.

Berit Önell

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se