torsjö live vers2

Ännu ett nej till att utreda förorenad bäck

Även tekniska nämnden säger nej till att utreda föroreningarna i Sötekärrsbäcken. Tidigare har det kommunala va-bolaget Hässleholms vatten vägrat, trots att bäcken ligger nära reningsverket och vattenprover tyder på påverkan av avloppsvatten. Miljöchef Sven-Inge Svensson överväger nu att rikta om föreläggandet och istället kräva att kommunstyrelsen tar ansvar för att utredningen blir gjord. Miljönämnden vill […]