torsjö live vers2

Avloppsläckan kan vara 100 meter bort

Avloppsläckan kan vara 100 meter bort

Här bildade avloppsläckan en cirka 75 meter lång sjö som nu delvis fyllts igen. Foto: Berit Önell
Här bildade avloppsläckan en cirka 75 meter lång sjö som nu delvis fyllts igen. Foto: Berit Önell

Avloppsläckan som bildat en sjö på en åker vid Almaån norr om T4-rondellen kan ha uppstått längre norrut.

Miljöchef Sven-Inge Svensson blev på fredagen uppringd av en lantbrukare som odlar majs cirka 100 meter norr om pumpstationen. Han berättade att det var problem vid sådden i våras då vatten stod upp i plogfåran på en del av åkern och det luktade avlopp. En kil syns nu i den mogna majsen.

– Kanske kan vara en idé att kolla i marken där, skriver Sven-Inge Svensson i ett mejl till Hässleholms vatten som planerat att börja lägga en ny avloppsledning på tisdag.

En kil i majsåkern visar var det var blött och luktade avlopp vid sådden i våras.
En kil i majsåkern visar var det inte gick att så i våras eftersom det var blött och luktade avlopp.

Hässleholms vatten har inte planerat att laga läckan på ledningen som går fem meter ner i marken och dessutom med en dricksvattenledning ovanför. Istället är planen att lägga en ny ledning en bit ifrån den gamla för att inte riskera att skada dricksvattenledningen. Först därefter ska det förorenade området saneras.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Men det är svårt att veta exakt var läckan är. Hässleholms vattens antagande att den borde vara ungefär där sjön bildats behöver inte stämma.

– Det läckande avloppsvattnet har kanske följt ledningen längs hela sträckan. Det är då kanske inte en stor läcka som pågått en kort tid utan en mindre som pågått längre tid, säger Sven-Inge Svensson.

Om avloppsvattnet runnit bredvid ledningen kan det ha stoppats upp när det kom fram till ån och därför tryckts upp till markytan.

För det talar också uppgifter från den lantbrukare som brukar den översvämmade åkern. Det var nämligen mycket fuktigt där också redan i våras.

– Men jag tänkte inte så mycket på det eftersom det då var blött på många ställen. Nu däremot reagerade jag eftersom det är väldigt torrt i markerna och här var en sjö, säger han till Frilagt.

Hässleholms vatten har nu fyllt igen med grus och sten, men han visar sjöns utbredning på ett långsmalt cirka 75 meter långt område längs med väg 117 norr om ån.

Frågan är hur mycket avloppsvatten som läckt ut innan det hunnit tränga upp fem meter till marknivå.

Miljökontoret kommer att vara på plats när Hässleholms vatten påbörjar arbetet på tisdag.

– Vi får försöka få klarhet i omfattningen, säger Sven-Inge Svensson.

Berit Önell

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se