Gruppen-3a-328x120

”Mark ska användas till det den avsatts för”

– Ambitionen är att all mark ska vara i det skick och användas till det ändamål den avsatts för att ha, säger kommunalrådet Mats Sturesson (C ) apropå Frilagts artiklar om strandtomter som, i strid mot detaljplanen, inte görs tillgängliga för allmänheten och privata fastighetsägares ”ockupation” av kommunal mark. Mats Sturesson anser att den tidigare […]