torsjö live vers2

Centralisering av löner sparar 5,2 miljoner

En centralisering av kommunens löneadministration skulle spara 5,2 miljoner kronor. Enligt en konsultrapport kan motsvarande 18,4 årsarbetare dras in om förvaltningarna lämnar över det mesta av arbetsuppgifterna till kommunledningskontorets personalavdelning. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att förändringen genomförs den 1 mars 2017. Den översyn som gjorts på uppdrag av kommunens revisorer visar att en centralisering skulle leda […]