Gruppen-3a-328x120

Centralisering av löner sparar 5,2 miljoner

Centralisering av löner sparar 5,2 miljoner

En centralisering av kommunens löneadministration skulle spara 5,2 miljoner kronor. Enligt en konsultrapport kan motsvarande 18,4 årsarbetare dras in om förvaltningarna lämnar över det mesta av arbetsuppgifterna till kommunledningskontorets personalavdelning. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att förändringen genomförs den 1 mars 2017.

Den översyn som gjorts på uppdrag av kommunens revisorer visar att en centralisering skulle leda till stora förbättringar i både kvalitet och produktivitet.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Nämndernas budgetramar ska i så fall minskas med 7,3 miljoner kronor från och med 2018. Personalavdelningen ska från den 1 mars 2017 tillföras 2,1 miljoner kronor för att utöka bemanningen med 3,8 årsarbetare samt finansiera nya IT-kostnader med 200 000 kronor.

Det finns en risk att det blir svårt att driva igenom effektiviseringen fullt ut eftersom många av de anställda som idag arbetar med löneadministration på förvaltningarna bara gör det cirka tio timmar i månaden och i övrigt har andra arbetsuppgifter. Därför innebär förslaget att bara 80 procent av den uppskattade effektiviseringen tas ut i minskade budgetramar.

Arbetsutskottet var enigt i sitt beslut.

– Det försämrar varken för medborgarna eller personalen, säger kommunstyrelsens ordförande Lena Wallentheim (S).

Idag arbetar motsvarande cirka 40 årsarbetare med löneadministration på förvaltningarna. På den nya enheten ska det finnas 21,6 årsarbetare, varav sju på förvaltningarna.

Ärendet går vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se