logga-ligg-tjock

Man nära drunkna i dold avloppsdamm

Man nära drunkna i dold avloppsdamm

Mannen arbetade med att sätta ut markeringspinnar för mätpunkter vid järnvägsspåret i Attarp när han gick ner sig i avloppsslammet.. Foto: Berit Önell
Mannen arbetade med att sätta ut markeringspinnar för mätpunkter vid järnvägsspåret i Attarp när han gick ner sig i avloppsslammet.. Foto: Berit Önell

En man kunde ha drunknat när han gick ner sig i en igenväxt reningsverksdamm under arbete med mätning för Trafikverkets förlängda mötesspår vid Attarp. Han sjönk ner till brösthöjd i avloppsslammet och tog sig upp bara tack vare markeringspinnarna han hade med sig.

Han var fysiskt oskadd, men chockad, efter den dramatiska arbetsplatsolyckan som också skakat hans kollegor. Arbetsmiljöverket tonar dock ner händelsen och Hässleholms vatten, som ansvarar för Attarps reningsverk, säger sig inte ha fått någon information. När Frilagt begärde ut handlingarna fanns de varken i Trafikverkets eller Arbetsmiljöverkets diarium.

Grinden står på glänt och det ser ut att vara en fårhage innanför. Men här ligger Attarps reningsverk, dolt av högt gräs.
Grinden står på glänt och det ser ut att vara en fårhage innanför. Men här ligger Attarps reningsverk, dolt av högt gräs.

Händelsen inträffade den 9 augusti. Mannen är anställd av företaget Metria som är underkonsult till Trafikverket och arbetade ensam, vilket är tillåtet utanför spårområde. Det var hans första besök på platsen för att rekognosera, leta upp och märka ut gamla mätpunkter på båda sidor om järnvägen.

När han sökte efter en mätpunkt norr om järnvägen fastnade han plötsligt med foten i ett djurskelett, tappade balansen och sjönk ner i det stinkande avloppsslammet. Tack vare pinnarna han hade med sig kunde han häva sig upp och med hjälp av en spade bände han loss sitt ben från djurskelettet.

En närboende kom förbi strax därefter och träffade den nedsmetade och chockade mannen.

– Det var helt makalöst. Om han inte haft käpparna med sig hade han blivit kvar där, säger Attarpsbon.

Han berättar att gräset var så högt att det inte syntes att det fanns en damm.

– Dagen efter var det folk där som slog gräset och stängde grinden, berättar han.

Men någon skylt med varning eller information har fortfarande inte kommit upp när Frilagt besöker platsen. Bara ett lågt fårnät, mindre än en meter, inhägnar hela den stora hagen där reningsverkets damm på bara några kvadratmeter fortfarande delvis döljer sig under högt gräs tillsammans med ett par brunnslock. På flera ställen ser marken intill ut att ha översvämmats. En träpinne, som ser ny ut, med rosa markering, står precis intill dammen.

En gångstig går förbi grinden, längs hela hagen och vidare under järnvägen. Bostadshus ligger relativt nära och enligt boende händer det att barn leker vid bäcken.

Om man går närmare, från rätt håll, hittar man Attarps reningsverk, det vill säga den öppna infiltrationsdammen.
Om man går närmare, från rätt håll, hittar man Attarps reningsverk, det vill säga den öppna infiltrationsdammen.

Hässleholms vattens hemsida beskriver Attarps reningsverk som en ”öppen infiltrationsanläggning-våtmark” med utsläppspunkt i Gulastorpsbäcken. Med andra ord rinner avloppet från de cirka 50 boende rätt ut i en grop, infiltreras ner i marken och släpps ut i bäcken.

Frilagt ringer upp mannen som gick ner sig i avloppsslammet, men han vill inte prata. Han bekräftar bara att han inte visste att det fanns ett reningsverk på platsen innan han åkte dit.

Lars-Erik Johansson, huvudskyddsombud på Metria, berättar dock att händelsen diskuterats mycket på arbetsplatsen.

– Det blev som en väckare för oss alla som arbetar ute. Det var förstås värst för honom som var där, men alla är berörda. Det gick bra, men det kunde absolut gått riktigt illa, säger han.

Han tycker att den som ansvarar för reningsverket måste vara ansvarig för att markerna omkring är säkra.

– Exakt vad det var för typ av damm vågar jag inte säga. Jag var ju inte där, men min kollega beskrev att det luktade avlopp. Det måste ha varit väldigt obehagligt att något sådant hände helt plötsligt, att han står på fast mark och sedan bara sjunker ner till bröstet i dynga, säger han.

Här släpps orenat avlopp från byn ut och här höll en människa nyligen på att drunkna, liksom ett större djur i vars skelett han fastnade med benet.
Här släpps orenat avlopp från byn ut och här höll en människa nyligen på att drunkna efter att ha fastnat med benet i ett djurskelett och sjunkit ner till brösthöjd i slammet.

Det döda djuret gjorde inte saken bättre.

– Det var väl ett djur som rönt samma öde som han var på väg att göra, säger Lars Erik Johansson.

Han förklarar att både han själv och kollegorna ofta jobbar i farliga miljöer, nära järnvägsspår och även i andra riskmiljöer, exempelvis vid vatten.

Han har ställt krav på arbetsgivaren att vidta åtgärder för att undvika liknande händelser i framtiden. Ensamarbetet ska minska och en sändare med larm ska provas ut för att den som ändå måste jobba ensam ska kunna få hjälp om något händer.

– Det är arbetsgivarens ansvar att arbetsplatsen är säker. Men det är svårt för både arbetsgivaren och oss att förutse allt, säger han.

Metria anmälde händelsen till Arbetsmiljöverket som ett allvarligt tillbud. Men i beskrivningen av händelsen står ingenting om vare sig avloppsslamm eller reningsverk. Arbetstagaren trampade helt enkelt ner i ett hål med gyttja och fastnade i revbenen på ett djurkadaver.

– Högt gräs gjorde att det inte gick att se hålet. Och det fanns ingen anledning att tro att det skulle vara ett hål där, står det i anmälan.

Den 12 september avslutades ärendet. Arbetsmiljöverket bedömde att Metrias utredning och åtgärder inte gav anledning till ytterligare tillsynsinsatser.

Två statliga myndigheter hittar inte handlingarna i sina diarier

Ärendet ska vara diariefört hos Arbetsmiljöverket. Men det finns inte kvar i diariet.

– Jag kan inte hitta något av det du beskriver i vårt diarium, meddelar Annika Eriksson på den så kallade insynsgruppen.

Det visar sig sedan att handlingarna finns hos Arbetsmiljöverkets statistikgrupp som kan skicka dem till diariet.

Eva Christensen är ansvarig inspektör och kan svara på frågor i ärendet, enligt mejl från Annika Eriksson i måndags, den 19 september, klockan 16.31. Då har Eva Christensen redan gått för dagen. Nästa dag säger hennes telefonsvarare att hon har semester och så har det varit resten av veckan. Även hennes chef Peter Johansen är på semester denna vecka.

Christian Björnsson, projektledare på Trafikverket investering syd, känner till ärendet, men hänvisar i första hand till Metria som gjort anmälan och har arbetsmiljöansvaret för sina anställda, även om Trafikverket som byggherre också har ansvar för att platsen är säker.

Han har fått uppfattningen att medarbetaren gått ner sig i ett kärr som ligger utanför staketet.

– Enligt koordinaterna var det cirka 100 meter från reningsverkets damm, säger han.

Han har också fått information om att det finns en skylt med texten ”Obehöriga äga ej tillträde”.

Han konstaterar att alla tillbud är allvarliga, men att ingen personskada uppstod i det här fallet och att den drabbade arbetstagaren inte heller behövde vara sjukskriven.

Han lämnar handlingarna från Metria till Trafikverkets diarium. Men där finns de inte när Frilagt begär ut dem. På det aktuella diarienumret finns bara andra handlingar som har med utbyggnaden av mötesspåret i Attarp att göra. Diariet ber därför Christian Björnsson att skicka handlingarna.

Hässleholms vatten har inte fått information

Stefan Lindgren på Hässleholms vatten säger att han inte har hört talas om händelsen.

– Det var inte bra, säger han.

Sedan nämner han att många andra dammar inte heller är inhägnade, exempelvis dagvattendammar, och inte heller Finjasjön.

– Men jag ska informera mig om det här, säger han.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se