Gruppen-3a-328x120

Kommun- ledningen vill att polisen ökar sin närvaro

Polisen måste öka sin närvaro i Hässleholm. Det anser kommunstyrelsen som har godkänt ett initiativärende från oppositionsrådet Pär Palmgren (M). Han vill att kommunledningen ska ta ”en mycket allvarlig diskussion med polisledningen i Skåne”. Ett möte med polisen är också inplanerat. Bakgrunden är ett antal händelser den senaste tiden som, enligt Palmgren, lett till att den upplevda […]

Vem kan vi lita på?

På tidningen Norra Skånes hemsida kan vi läsa att tidningen står på den lilla människans sida gentemot överhet och maktelit. Vackra ord som innehåller ett löfte och ett påstående. I någon mån känns liknande ord också igen på politiska partiers hemsidor. Tredje statsmakten och särskilt lokalpressen har utan tvivel en viktig demokratisk uppgift. I denna […]

Besparingsbeslut som kan bli dyrt

Vid omsorgsnämndens möte 30 augusti, budget 2016, åtgärdsförslag punkt 2, beslöt man att upphöra med kostnadsfria resor till daglig verksamhet. Det finns en utredning på sex sidor som beskriver ärendet, men det saknas en konsekvensbeskrivning. T ex vilka konsekvenser får beslutet för de berörda ?? Men först några definitioner: FSS; funktionsnedsättning stöd och service. LSS; […]