torsjö live vers2

Kommun- ledningen vill att polisen ökar sin närvaro

Kommun- ledningen vill att polisen ökar sin närvaro

Polisen måste öka sin närvaro i Hässleholm. Det anser kommunstyrelsen som har godkänt ett initiativärende från oppositionsrådet Pär Palmgren (M). Han vill att kommunledningen ska ta ”en mycket allvarlig diskussion med polisledningen i Skåne”. Ett möte med polisen är också inplanerat.

Oppositionsrådet Pär Palmgren (M) vill inte köpa Hessleholm Network.
Oppositionsrådet Pär Palmgren (M). Foto: Berit Önell

Bakgrunden är ett antal händelser den senaste tiden som, enligt Palmgren, lett till att den upplevda tryggheten i Hässleholm nått en absolut bottennivå.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Pär Palmgren nämner i sin skrivelse den allmänna kritiken mot polisen för ineffektivitet, organisationsproblem, dålig synlighet med mera.

– I vår kommun kunde vi nyligen läsa om pågående inbrott i Vinslöv och Hästveda där polisen inte hade möjlighet att komma, skriver han.

Efter mordet på järnvägsstationen anser han att bottnen nåtts.

– För att vårt samhälle ska upplevas som tryggt måste polisen öka sin närvaro. Det kan uppfattas som omodernt med uniformerad polis som patrullerar våra gator och torg men det skapar en känsla av trygghet och det bidrar till en säkrare miljö, anser Palmgren.

Han vill även att Kommunförbundet Skåne och SKL ska engageras som ”påtryckare nationellt”.

– Dagens situation är inte acceptabel, avslutar Pär Palmgren sitt initiativärende.

En enig kommunstyrelse beslöt att initiativärendet skulle anses besvarat genom de svar på synpunkterna som kommunstyrelsens ordförande Lena Wallentheim (S) gav vid sammanträdet.

Berit Önell

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se