torsjö live vers2

Jubelmötet som fastnade i halsgropen

Jubelmötet som fastnade i halsgropen

Kommunstyrelsens ordförande Lena Wallentheim (S) och Sverigeförhandlingens Catharina Håkansson Boman kunde på fredagen ta i hand på att Hässleholm får en höghastighetsstation i centralt läge. Foto: Berit Önell
Lars Nord drar slutsatsen att drömmen om höghastighetstågen nu havererat. I somras tog kommunstyrelsens ordförande Lena Wallentheim (S) och Sverigeförhandlingens Catharina Håkansson Boman i hand på att Hässleholm får en höghastighetsstation. Foto: Berit Önell

Det har hänt en del sedan jag skrev om Sverigeförhandlingen senast. Bland annat var kommun- och regionrepresentanter kallade till ett ”frälsningsmöte” i Malmö den 6 juni med titeln ”Byggstart Sverige”. Hela 400 var anmälda till detta ”hallelujamöte” varav 16 från Hässleholms kommun. Undertecknad lyckades nästla sig in i detta mingelmöte i sista stund. Frågan inställer sig genast: är alla dessa involverade i snabbtågsutbyggnaden? Som jämförelse deltog Malmö kommun med endast 13. Med det spelar kanske ingen roll om alla 16 är i Malmö och minglar, det märks kanske inte att så många är borta på en gång och på skattebetalarnas bekostnad.

Till detta möte ombads deltagarna att sända in frågor till panelen. Jag lyckades att få ihop en hel A4 med frågor, men inte en enda togs upp, varken från mig eller några andra deltagare. Jo förresten, mitt förslag, mera på skämt, kastade mentorn Britt-Marie Matsson ur sig vid ett tillfälle. Jag hade föreslagit som alternativ till HSR-tågen att skänka varje hushåll i Sverige en Tesla som gåva. Ur miljösynpunkt inte fel, då HSR-banorna är klart negativa ur den aspekten.

På hela den gigantiska scenfonden projicerades fyra HSR-tåg, varav ett med beteckningen KRÖSATÅGET. Mig veterligen kommer aldrig något sådant tåg att trafikera HSR-banorna. Ansvariga för detta arrangemang var tydligen inte så insatta i var tågen förväntas gå. Avslutningsvis kallades ett antal kommun- och regionrepresentanter upp på scen för att prisa och hylla HSR-tågens förträfflighet.

ANNONS

Annons om Kristinelunds trädgård

På sensommaren kom turen till Hässleholm för att slutligen med ett handslag bekräfta att man var med på ”tåget”. Även här deltog undertecknad vid den pressträff som anordnades på Norra Station. Vid detta tillfälle hade man upptäckt fadäsen med KRÖSATÅGET och det hade plockats bort. Nu hade man slutligen kommit fram till hur många bostäder som skulle byggas under tiden som banorna läggs. Från början gick man ut hårt och erbjöd sig att bygga 5200, för att senare stanna vid 1300 -5200. Slutligen landade man på 7000 tillsammans med Kristianstad, som med andra ord blev räddningsplanka för kommunen.

Mycket osanningar har vi fått ta del av under resans gång. När information om projektets välsignelse delgivits vissa utvalda organisationer, har det påståtts att dessa tåg i framtiden ska kunna gå i 400 km/h. Inga tåg går i dag i den hastigheten och EU har stoppat alla tester för att öka hastigheten. Insikten i dag är att det faller på mer än en 150 år gammal teknik. Järn mot järn i höga hastigheter medför enormt slitage och höga underhållskostnader. I Tyskland har man insett det och därmed sänkt hastigheterna.

Vidare har desinformationen varit sådan att priset för en tågbiljett skulle bli nästan densamma som vi har i dag. Inget kan vara mer felaktigt påstående än detta. Jag har tidigare räknat ut priset på en t/r-biljett mellan Stockholm och Göteborg. Beräkningen är gjord efter rent företagsekonomiska kalkyler och jag landade då på 8000 kr. Skenar kostnaderna för projektet, kommer priset att höjas och det är inte omöjligt att slutsumman blir omkring 500 miljarder. Än har vi inte sett alla poster inräknade. Bara banavgifterna kostar fyra ggr mer än dagens och tågsätten går på ca 30 miljarder.

Vad som hänt de senaste dagarna har fått projektet i det närmaste att totalhaverera. Först hoppade (M) av, sedan tidigare har (L) och (SD) sagt nej. Om regeringen menar allvar med att det krävs en bred majoritet i riksdagen för att fatta beslut om HSR-tågen, kan man fråga sig vad som menas med bred majoritet, när nästan hälften säger nej. Sedan meddelar regeringen att man ska bygga ut i den takt som anslagsfinansieringen tillåter. Man vågar helt enkelt inte lånefinansiera hela kalaset och ingen sluttid för färdigställande utlovas. Vänligen gå hem och gör läxan från grunden, då blir förmodligen resultatet ett annat!

Således har hela projektet fallit. Ingen kommun som med ”handslag” bekräftat sin delaktighet behöver förskottera pengar. För Hässleholms del 51 miljoner. Bostadsbyggande kan ske i den takt som efterfrågas och en viss kvot behöver ej uppfyllas. Detta måste glädja alla skattebetalare i Hässleholm och för all del i alla andra kommuner som skakat hand med Trafikverkets företrädare. Nu kan alla kommunpolitiker sluta drömma våta drömmar om HSR och återgå till verklighetens gråa vardag och bekymra sig mer om dagens akuta problem med skolan och omsorgen.

Lars Nord
Fritänkare och outsider

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se