torsjö live vers2

I mosters spår från Hörja till Kongo

I mer än femton år arbetade Ester Aronsson från Hörja som missionär i Afrika. Varför reste hon, vad var hennes drivkraft? Hasse Bengtsson har forskat i sin mosters spännande livsöde. Nyligen åkte han till Kongo för att följa Ester i spåren. På torsdag den 20 oktober kommer Hasse till Hörjagården för att berätta om den […]

Sturesson försvarar att valmöjlighet för sophämtning inte utreds

Möjligheten att välja olika intervall för sophämtning och att slippa hämtning av komposterbart avfall behöver inte utredas mer, trots att en majoritet i kommunfullmäktige krävde just det. – Man kan begära återremiss, men det ligger i kommunledningens ansvar att bereda ärendet vidare, säger kommunalrådet Mats Sturesson (C ). Han är nöjd med Hässleholm Miljös skrivelse […]