torsjö live

Sturesson försvarar att valmöjlighet för sophämtning inte utreds

Sturesson försvarar att valmöjlighet för sophämtning inte utreds

Möjligheten att välja olika intervall för sophämtning och att slippa hämtning av komposterbart avfall behöver inte utredas mer, trots att en majoritet i kommunfullmäktige krävde just det.

– Man kan begära återremiss, men det ligger i kommunledningens ansvar att bereda ärendet vidare, säger kommunalrådet Mats Sturesson (C ).

Han är nöjd med Hässleholm Miljös skrivelse där de önskade alternativen avfärdas utan närmare utredning.

Mats Sturesson (C ) var med och införde valfrihetsreformen och ville nu avveckla den, trots att han då går emot partiet nationellt. Foto: Berit Önell
Kommunalrådet Mats Sturesson (C ). Foto: Berit Önell

Det har varit mycket debatt kring förslagen till renhållningsföreskrifter och renhållningstaxa som bygger på att alla ska ha samma tömningsintervall och betala samma avgift. Protesterna har framför allt kommit från landsbygden. Sörby byalag hävdar att förslagen är både orättvisa och negativa för miljön eftersom de inte motiverar hushållen att minska mängden avfall. Flera fullmäktigeledamöter reagerade också starkt på att upphandling av soptömningen redan gjorts utifrån enhetliga tömningsintervall, trots att kommunfullmäktige inte fattat beslut.

Ett enigt kommunstyrelsens arbetsutskott godkände i förra veckan ändå Hässleholms Miljös skrivelse och kommunledningens förslag att avfärda återremissen. Både Pär Palmgren (M) och Ulf Erlandsson (SD) förklarade dock för Frilagt att de har tid att ändra sig innan saken åter kommer upp i kommunfullmäktige, tidigast den 31 oktober.

För att fullmäktige ska besluta om återremiss krävs bara en tredjedel av rösterna. Men i detta fall fick moderaten Lars Johnssons förslag till återremiss stöd av hela 31 av de 60 ledamöterna, alltså en majoritet.

Johnsson förespråkade valfrihet och hävdade bland annat att det måste vara möjligt att exempelvis låta bli att tömma vissa tunnor vid varannan körning och att det är orimligt att alla ska tvingas betala för Hässleholm Miljös kompostpåsar, vare sig de används eller ej.

Men enligt Hässleholm Miljös skrivelse skulle det bli för långt mellan hämtningarna av pappers- och platsförpackningar samt ofärgat glas, som läggs i samma tunna, om komposterbart inte hämtas varannan vecka. Dessutom är det viktigt att få in komposterbart avfall för att använda det till biogas. Slutsatsen är att ingenting behöver ändras i förslagen.

Eftersom fullmäktige beslöt att anta de föreslagna taxorna utreds inte heller differentierade taxor kopplade till olika tömningsintervall.

Frågan är om återremissens krav uppfyllts.

Mats Sturesson anser att Hässleholm Miljö gjort en seriös utredning.

– Jag tycker att de har svarat på återremissen.

– Det faller väl tillbaka till grundutredningen som Hässleholm Miljö har gjort och där de kom fram till att bästa lösningen var samma tömningsintervall för alla. De har gjort en noggrann utredning och testat i ett pilotområde. Nu lyfter de upp det de kom fram till och vidhåller det, säger han.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se