torsjö live vers2

IT-nämndens delårsbokslut klart för behandling igår

Den ännu en gång kritiserade IT-nämnd Skåne Nordosts delårsrapport blev färdigställd för politisk behandling på onsdagen. – Tidsplan för IT-nämndens handlingar och uppföljningar styrs av nämndens tidsplan för sammanträden. Men det hade naturligtvis varit bra om handlingarna funnits klara för behandling under september månad, meddelar kommunstyrelsens ordförande Lena Wallentheim (S), ledamot i IT-nämnden. Som Frilagt […]