torsjö live vers2

IT-nämndens delårsbokslut klart för behandling igår

IT-nämndens delårsbokslut klart för behandling igår

Den ännu en gång kritiserade IT-nämnd Skåne Nordosts delårsrapport blev färdigställd för politisk behandling på onsdagen.

– Tidsplan för IT-nämndens handlingar och uppföljningar styrs av nämndens tidsplan för sammanträden. Men det hade naturligtvis varit bra om handlingarna funnits klara för behandling under september månad, meddelar kommunstyrelsens ordförande Lena Wallentheim (S), ledamot i IT-nämnden.

Kommunstyrelsens ordförande Lena Wallentheim (S) säger att budgeten måste hållas. Foto: Urban Önell
Kommunstyrelsens ordförande Lena Wallentheim (S) kommenterar motvilligt revisorernas nya kritik mot IT-nämnden. Foto: Urban Önell

Som Frilagt berättat har kommunens revisorer riktat ny kritik mot IT-nämnden, bara några veckor efter det att kommunfullmäktige i Hässleholm med nöd och näppe gav ansvarsfrihet för 2015 till Lena Wallentheim, Pär Palmgren (M) och övriga ledamöter i IT-nämnden.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Orsakerna till kritiken var bland annat att budget, verksamhetsberättelse och delårsbokslut godkändes för sent. Trots Lena Wallentheims försäkran inför fullmäktige om att allt nu sköts enligt regelboken har nämnden ännu inte godkänt delårsbokslutet daterat den 31 augusti 2016. Revisorerna betonade nu att formalia måste upprätthållas trots att nämnden är på väg att avvecklas.

Frilagt sökte Lena Wallentheim för en kommentar på tisdagen och, när hon inte hört av sig, ännu en gång på torsdagsförmiddagen.

Då svarar istället biträdande kommunchef Charlotte Nygren Bonnier och förklarar att Lena Wallentheim bett henne ta kontakt eftersom hon varit involverad i delårsbokslutet.

– Jag kan ge en kort beskrivning av vad som hänt, försenat eller inte. Vi fick den 6 oktober en förfrågan av revisorerna om delårsbokslutet var framme och svarade att det var under framställning. Igår skickades det till nämnden, berättar hon.

Hon har inte någon egentlig förklaring till fördröjningen från tjänstemännens sida.

– Det hanterades samtidigt med andra ärenden. Vi jobbar så fort vi kan, har följt rutiner och plockat fram underlag. Det finns ingen deadline för IT-nämndens delårsrapport som det finns för kommunens stora delårsrapport som ska vara klar i september, men det är klart att det ska vara i närheten av delåret, säger hon.

Är revisorernas kritik obefogad?

– Det vill jag inte kommentera, säger Charlotte Nygren Bonnier.

Hon tycker dock att det är tråkigt att IT-nämnden får kritik en gång till.

Frilagt ber därefter på nytt att få en kommentar av Lena Wallentheim eftersom hon är politiskt ansvarig i ärendet från Hässleholms kommun som är värdkommun för IT-nämnden och ansvarar för att ta fram boksluten.

Lena Wallentheim vill inte heller säga att revisorernas kritik är obefogad.

– Självklart tar vi alltid till oss det som revisorerna skriver, skriver hon i ett sms till Frilagt.

Revisorernas nya rapport är daterad den 13 oktober, samma dag som revisorerna hade sammanträde och på nytt kontaktade IT-nämnden för att fråga om delårsrapporten var godkänd.

Nu ska IT-nämnden inte bara godkänna delårsbokslutet utan också svara på kritiken från revisorerna. Den är dessutom ställd till kommunfullmäktige i alla de medverkande kommunerna, så frågan kommer också att tas upp där.

Berit Önell

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se