torsjö live vers2

KD:s stöd avgjorde striden om soporna

KD:s stöd avgjorde striden om soporna

Kristdemokraterna sa ja till de nya renhållningsföreskrifterna där alla måste ha samma soptömningsintervall och det inte går att slippa kompostpåsarna. Därför hjälpte det inte att resten av oppositionen röstade nej. Med hjälp av KD:s stöd fick den styrande minoriteten igenom föreskrifterna – trots att de reglerar något som redan är upphandlat och klart och trots att kravet i återremissen från förra fullmäktige om att omarbeta föreskrifterna nonchalerades.

– Det här betyder att fullmäktige är helt överspelat, säger Lars Johnsson (M) som var den som föreslog återremissen.

Lars Johnsson (M)
Lars Johnsson (M)

Som Frilagt berättat skrevs avtal med ny entreprenör om soptömningen redan den 10 september 2015. Upphandlingen startade i maj 2015.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

I avtalet regleras bland annat tömningsintervallerna. Vid förra fullmäktige sa kommunala bolaget Hässleholm Miljö: styrelseordförande Marianne Nilsson (S) att det fanns risk för skadestånd om avtalet måste rivas upp.

Odemokratiskt, enligt oppositionen som har varit kritisk till att kommunfullmäktige, kommunens högsta beslutande organ, inte fått besluta om förutsättningarna före upphandlingen.

Marianne Nilsson (S)
Marianne Nilsson (S)

Lars Johnsson anser att rätt ordning hade varit att fullmäktige fått frågan på sitt bord i samband med tidigare beslut om förändring av sopsystemet.

– Om vi hade fått veta det här 2015 hade kanske beslutet blivit ett annat. Nu kunde vi ju inte ändra något på grund av att upphandlingen redan var klar, då skulle bolaget haverera, säger han till Frilagt.

Lars Johnsson ifrågasätter även att fullmäktige beslutade om soptaxorna vid förra fullmäktige, trots att föreskrifterna återremitterats. De båda punkterna hade bytt plats i ordningen just för att föreskrifterna skulle beslutas före taxorna. Johnsson anser att de styrande då skulle ha sett till att fullmäktige också bordlade taxorna.

Dolores Öhman (MP)
Dolores Öhman (MP)

– Synd att det blev så här, säger han.

Han befarar nu att det kommer att bli ännu svårare att rekrytera människor till kommunpolitiken.

– Det blir ointressant att vara ledamot i kommunfullmäktige om man inte kan påverka. Tilltron till det demokratiska systemet och de förtroendevalda förstörs också, säger han.

Under fullmäktiges debatt var han inte nådig mot de ansvariga när han påtalade att han inte sett till något omarbetat reglemente utan bara ett yttrande från Hässleholm Miljö om att ingenting behövde ändras.

– Det är faktiskt lite arrogant mot kommunfullmäktige, sa han. Jag har svårt att se var demokratin finns i detta. Det är maktfullkomligt, betongsossementalitet!

Ulf Erlandsson (SD)
Ulf Erlandsson (SD)

Ulf Erlandsson (SD) instämde, både i skällsordet och i återremissen.

– Det är orättvist att inte ha olika intervaller och taxor när människor har olika behov, sa han.

Mikael Koenen (L) tyckte att det var konstigt att det inte skulle gå att ändra tömningsintervallerna.

– Då  hade vi ju haft ett incitament för hushållen att minska avfallsmängderna, sa han.

Björn Widmark (FV) konstaterade att många invånare är intresserade av frågan.

– Hässleholm Miljö talar om att vi inte kan slippa komposttömningen och ha längre tömningsintervall än två veckor. Då kan det andra i tunnan lukta, men pappers- och

MIkael Koenen (L)
MIkael Koenen (L)

plastförpackningar luktar ju inte, vi har längre tömningsintervaller idag. Sanningen är väl bara att man inte vill ändra på grund av att upphandlingen är gjord före beslutet, sa han.

Han ifrågasatte Marianne Nilssons tolkning av regeringens mål att minst 50 procent av matavfallet senast 2018 ska omhändertas biologiskt.

– Marianne Nilsson säger att det måste bli biogas, men nej, så står det inte. Det finns två alternativ, det andra är att det förmultnar och blir gödning, genom kompostering eller i en gödselanläggning. Mina potatisskal måste inte gå med lastbil till Blekinge för att bli biogas. Om jag komposterar lever jag också upp till regeringens mål, förklarade Widmark.

Han kommenterade också att Hässleholm Miljö inte ansåg att det behövdes någon ändring i föreskrifterna.

Björn Widmark (FV)
Björn Widmark (FV)

– Men det ansåg vi i kommunfullmäktige. Därför återremitterade vi, betonade han.

Dolores Öhman (MP), själv anställd på Hässleholm Miljö och bolagets företrädare i upphandlingen av sophämtningen, ifrågasatte då återremissen.

– Det var en minoritetsåterremiss. Jag tycker inte att det är demokratiskt att kräva en omarbetning. Det behövs en fördjupad analys för det. Jag kan inte se att det finns en majoritet för att ändra föreskrifterna, deklarerade hon.

Det fick Björn Widmark att ilskna till.

– Själv klart ska det tas fram underlag om vi begär det i en återremiss. Att ifrågasätta det!

Kenny Hansson (M)
Kenny Hansson (M)

Kenny Hansson (M) ifrågasatte ett uttalande från Dolores Öhmans om att soptömningen är serviceinriktad.

– Hur serviceinriktat är det att tvinga människor? Det är tvärtom i mina ögon. Folk ska få välja själva om det ska kallas service, sa han.

Ingen från KD yttrade sig i debatten, men de fyra ledamöterna stödde den styrande minoriteten i voteringen som slutade med 34 röster för de nya renhållningsföreskrifterna, 26 röster mot och en frånvarande (liberalen John Bruun).

Text: Berit Önell
Foto: Urban Önell

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se