Protester mot beslut om sänkt temperatur

Temperaturen ska sänkas till 18 grader i alla kommunala lokaler. Det är en del av tekniska nämndens sparpaket för att få årets budget i balans. Förslaget var att det skulle bli kallare redan igår, måndag, men förändringen har skjutits upp på grund av protester från flera förvaltningar. Många verksamheter har dock inte fått någon information […]

Inget beslut om nya miljoner till fiber

Förslaget om att låna upp maximalt 190 miljoner i rörelsekapital till kommunens fibernät gick inte igenom i kommunfullmäktige. Efter intensiv debatt blev det återremiss. Flera ledamöter i oppositionen ansåg att underlaget var för bristfälligt, bland annat för att kalkylerna bygger på en 71-procentig anslutningsgrad. – Hur vet vi att det räcker med 190 miljoner, om […]