torsjö live vers2

Protester mot beslut om sänkt temperatur

Protester mot beslut om sänkt temperatur

Temperaturen ska sänkas till 18 grader i alla kommunala lokaler. Det är en del av tekniska nämndens sparpaket för att få årets budget i balans.

Förslaget var att det skulle bli kallare redan igår, måndag, men förändringen har skjutits upp på grund av protester från flera förvaltningar. Många verksamheter har dock inte fått någon information om vad som är på gång, bland annat förskolor där det inte får vara så kallt.

Enligt kommunens arbetsmiljöcontroller Folke Lindgren strider förslaget också mot arbetsmiljölagen när det gäller kontorsarbete.

Beslutet fattades redan i september i tekniska nämnden, men först i förra veckan skickades det ut till förvaltningscheferna. Vid fredagens koncernledningsmöte blev det mycket diskussioner, bland annat om förskolebarnen.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Biträdande skolchef Rolf Bengtsson berättar för Frilagt att han därefter fick besked om att temperatursänkningen ska vänta.

– Men beslutet är så vitt jag vet inte upprivet, säger han.

Enligt både arbetsmiljölagen och miljöbalken är rekommenderad inomhustemperatur mellan 20 och 24 grader. För små barn i förskoleverksamhet bedömer Folkhälsomyndigheten 22 grader som lämplig temperatur. Även äldre och sjuka personer kan behöver mer än 20 grader.

De yngsta barnen
behöver varmare

Lisa Nordin, förskolechef på Fyrklöverns förskola på Ljungdala, blir förvånad när Frilagt berättar om förslaget.

– Det är absolut inte bra. De yngsta barnen behöver ha varmare. De tar ofta av sig strumporna och leker mycket på golvet, säger hon.

Hon berättar att förskolan dessutom har sina lokaler i ett gammalt hus med ojämn temperatur.

– Det kan nog bli ännu kallare än 18 grader på några avdelningar i så fall, säger hon.

Ingen planerad
information till berörda

Rolf Bengtsson säger att barn- och utbildningsförvaltningens ledning inte planerat att informera skolor och förskolor i förväg.

– Vi informerar inte förrän vi vet vad som ska hända, säger han.

Men hade det varit så bra om de inte hade vetat något och det hade trätt i kraft nu?

– Nej, det hade det inte varit. Vi kan ju lägga ut information om att det kanske blir lägre temperatur, men vi har inget tydliggörande. Vi hoppas helt enkelt att vi inte ställs inför problemet, säger Rolf Bengtsson.

Först om förslaget ändå blir verklighet anser Rolf Bengtsson att det går att agera.

– Om det verkställs måste vi börja titta på det genast. Då får vi vända oss till miljökontoret och om det bedöms olämpligt får de säga ifrån, förklarar han.

Anledningen är att tekniska nämnden är hyresvärd medan barn- och utbildningsförvaltningen är hyresgäst.

– Vi kan säga vad vi tycker, men det går inte att agera i formell mening förrän de gjort förändringen, säger han.

20-24 grader vid
stillasittande arbete

Folke Lindgren har protesterat mot förslaget genom en skrivelse till personalchef Marie Söderqvist.

– Jag har lämnat ett förslag. Jag anser inte att vi kan ha så låg temperatur, säger han och hänvisar till arbetsmiljölagen och kommentarerna till den.

Enligt dessa gäller 20-24 grader vintertid och 20-26 grader sommartid vid stillasittande, lättare, fysiskt arbete. Regeln omfattar bland annat kontorspersonal i stadshuset, men också skolelever. Förskolebarnens inomhusklimat regleras däremot i miljöbalken.

Behöver vantar
framför datorn

På IT-avdelningen berättar fackförbundet Visions skyddsombud Tobias Lewandovski att han och hans kollegor redan har erfarenhet av att sitta och arbeta vid 18 grader.

– Vi har haft problem med värmen ett tag, så vi vet hur det är. Folk har suttit med vantar här. Det blir för kallt om man sitter stilla framför datorn, förklarar han.

IT-avdelningen finns för tillfället i den före detta mekanikerskolan på Garnisonen, i väntan på att Havremagasinet ska renoveras.

Frilagt har sökt tekniske chefen Mats Svensson. Han meddelar på måndagen via sms att inget är bestämt ännu.

– Först efter samråd med min ordförande vet jag, skriver han.

Han ska ha ett möte med tekniska nämndens ordförande Lars Olsson (C ), men när det mötet ska hållas är inte heller bestämt.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se