torsjö live vers2

Omsorgen kan behöva 12 miljoner till

Omsorgen kan behöva 12 miljoner till

Omsorgsnämnden kan behöva tolv miljoner till i budgeten för 2017, utöver de 34,7 extra som tidigare redovisats. Anledningen är prishöjningar för privata vårdplatser.

Det nya avtalet, som trädde i kraft den 1 september, har upphandlats tillsammans med andra kommuner. Alla fakturor har inte kommit ännu och omsorgschef Annika Andersson säger att det är svårt att överblicka kostnadsökningen.

– Den blir mellan 3 och 20 procent. Blir den i snitt 10 procent motsvarar det en miljon per månad och därför har jag i budgetberedningen flaggat för att det kan bli 12 miljoner till, säger hon.

Omsorgschef Annika Andersson. Foto: Berit Önell
Omsorgschef Annika Andersson. Foto: Berit Önell

Annika Andersson förklarar att hon hade behövt gå in i varje enskilt avtal för att få en exakt bild av kostnadsökningen.

ANNONS

Annons om Kristinelunds trädgård

– Idag använder vi fler platser än vi har budgeterat för att vi har brist på platser. Men det finns också en inriktning i kommunen att vi ska ha en viss andel privata vårdplatser, säger hon.

Den nya upphandlingen påverkar även socialnämndens budget.

Den styrande minoriteten har i sitt budgetförslag avsatt 34 miljoner kronor mer till omsorgen 2017. Det ligger alltså i nivå med det behov nämnden presenterat. Men Annika Andersson tror inte att det blir lätt att få ihop den budgeten heller.

– Jag har hela tiden sagt att det innebär enorma utmaningar. I budgeten ligger besparingar på 16,8 miljoner kronor, förklarar hon.

12 procents effektivisering av hemtjänsten

Bland annat förväntas hemtjänsten effektivisera med 12 procent, fem miljoner kronor per år i tre år.

– Ändå bedömde konsulten att det fanns ännu större effektiviseringsmöjligheter i hemtjänsten, säger Annika Andersson.

Månadsuppföljningen per den 30 september visar att det prognostiserade underskottet för i år är 38 miljoner kronor. Det har alltså inte förändrats sedan delårsbokslutet.

Underskottet beror främst på att fler behöver hjälp av hemtjänst och hemsjukvård, att det behövs mer personal inom LSS-boenden eftersom vårdtyngden ökar, att fler köpta platser tillkommit till ett redan nu högre pris än budgeterat samt att bristen på sjuksköterskor medför merkostnader. Nedläggningen av bemanningsenheten beräknas ge ett överskott på drygt tre miljoner kronor.

Tänka på nya sätt

Annika Andersson förklarar att mycket också är på gång inom omsorgen och kommer att ge effekter på längre sikt.

– Vi måste tänka på nya sätt, säger hon och ger exempel som e-tjänster med nattillsyn via kamera, tvätt på tekniska förvaltningen, frysta matlådor och inköp via samhall, allt för att avlasta hemtjänsten.

Årets omsorgsbudget omsluter 874 miljoner kronor.

Berit Önell

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se