torsjö live vers2

Dyster analys av den lokala demokratin

– Vår representativa demokrati är definitivt icke fungerande. Den slutsatsen drar Ronny Larsson i ”Rörelsen för fördjupad demokrati i Hässleholms kommun” samt ”Musikpaviljongen med omgivande parks bevarande” som intervjuat företrädare för sju av de nio partierna i kommunfullmäktige. Anledningen till den dystra analysen är bland annat lågt engagemang hos partiernas medlemmar, ointresse för medborgarinflytande och […]