torsjö live vers2

Dyster analys av den lokala demokratin

Dyster analys av den lokala demokratin

– Vår representativa demokrati är definitivt icke fungerande.

Den slutsatsen drar Ronny Larsson i ”Rörelsen för fördjupad demokrati i Hässleholms kommun” samt ”Musikpaviljongen med omgivande parks bevarande” som intervjuat företrädare för sju av de nio partierna i kommunfullmäktige.

Anledningen till den dystra analysen är bland annat lågt engagemang hos partiernas medlemmar, ointresse för medborgarinflytande och att partiföreträdare inte ens känner till sitt eget partiprogram.

Paviljongvännerna Evert Storm, till vänster, Leif Henningsson och Ronny Larsson berättade vid fredagens presskonferens om sina intervjuer med de lokala politiska partiernas företrädare. Foto: Berit Önell
Paviljongvännerna Evert Storm, till vänster, Leif Henningsson och Ronny Larsson berättade vid fredagens presskonferens om sina intervjuer med de lokala politiska partiernas företrädare. Foto: Berit Önell

På fredagseftermiddagen höll Ronny Larsson, Evert Storm och Leif Henningsson presskonferens på Café Verum om partiintervjuerna.

ANNONS

Annons om Kristinelunds trädgård

Två partier återstår, Socialdemokraterna och Moderaterna. Men paviljongvännerna ville göra en avstämning utifrån det som hittills framkommit.

Gruppens avsikt har varit att undersöka vad de olika partierna står för, särskilt när det gäller frågor om demokrati och medborgarinflytande samt givetvis musikpaviljongens och Officersparkens framtid.

Tanken är att det kan finnas ett politiskt intresse hos en del av de cirka 5 000 personer som skrev under namninsamlingen för en folkomröstning om paviljongen. Ett allmänt möte med utvärdering av intervjuerna ska hållas efter jul.  Därefter kan det tänkas att en del av de engagerade går med i något av de befintliga partierna, alternativt bildar ett nytt parti.

Som det ser ut nu är hoppet om att något av partierna får godkänt inte så stort. Märkligt nog verkar de flesta inte heller så intresserade av att i ett slag få 50-100 nya medlemmar.

– De är rädda för att de nya ska ta över, säger Ronny Larsson.

Demokrati och livaktiga partier

Han har fått uppfattningen att det inte heller finns något intresse av engagerade medlemmar i partierna, något han ser som oroväckande.

– Demokrati bygger på livaktiga partier, säger han.

Han menar att om det inte fungerar så kan istället en liten klick personer ta makten och bestämma allt.

– Det som händer i världen med Brexit och Trump visar också att det är alldeles för stort avstånd mellan gräsrötter och politiker, säger han.

Gruppen har gått igenom partiernas hemsidor och studerat deras partiprogram för att förbereda sig inför intervjuerna.

MP fick bakläxa

Storm, Henningsson och Larsson berättar att de blev besvikna när Miljöpartiets företrädare, ledamot i styrelsen, men inte förtroendevald, inte kunde svara på frågorna vid mötet på onsdagen.

– Vi läste ur partiprogrammet där det står att inga grönområden i centrala Hässleholm ska skövlas, men fick ingen respons, berättar Leif Henningsson.

Paviljongvännerna upplevde det som nonchalans från partiet att inte kunna svara på frågorna.

– Lokala partier uppbär partistöd utgående av skattemedel. Medborgarna bör ha rätt att mötas av ledande partifunktionärer som i någon mån är insatta i partiprogram och övergripande ideologi, menar de och påpekar att de själva engagerar sig utan ersättning.

Gruppen har nu skickat en ny inbjudan till Miljöpartiet om intervju på Café Verum.

Odemokratiska tendenser

Gruppens slutsats efter de intervjuer som hållits hittills är att partiföreträdarna inte till fullo förstått vad demokrati innebär.

– Det finns helt klart odemokratiska tendenser, säger Ronny Larsson.

Han går så långt att han beskriver demokratin i Hässleholm som ”stendöd”.

– Här är det definitivt inte önskvärt med demokrati, säger Ronny Larsson.

Medborgardialog uppfattar han inte heller som aktuellt, åtminstone inte om initiativet kommer från medborgarna.

– Det är dags att se över vår representativa demokrati och det är dags för större medborgarinflytande. Det har vi blivit mer medvetna om tack vare paviljongen, säger Ronny Larsson.

Har inte gett upp om paviljongen

Gruppen har inte helt gett upp hoppet om att rädda paviljongen, trots att alla beslut är fattade för en flytt till andra sidan kaserngården och byggande av ett nytt femvåningshus i parken. Tekniska förberedelser för själva flytten pågår också.

Paviljongvännerna vill vädja till politikerna om att ta upp frågan i kommunfullmäktige igen, exempelvis på grund av att det är svårt att flytta den utan att den blir förstörd. De menar att det i så fall skulle kunna vara grund för att häva avtalet med byggherren Jacob Karlsson.

– Kommunen kan erbjuda honom en annan tomt. Det lär finnas 48 byggklara tomter i centrala Hässleholm nu, säger Leif Henningsson.

Vad händer om det inte lyckas?

– Då kedjar vi fast oss vid paviljongen, säger Evert Storm.

Berit Önell

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se