Gruppen-3a-328x120

Inget badhusbygge i budgeten 2017

Inget badhusbygge i budgeten 2017

Det blir inget badhusbygge i budgeten för 2017. Kommunen ska undersöka om badhuset kan byggas någon annanstans än vid Qpoolen där allvarliga föroreningar i mark och grundvatten konstaterats. Tre – fyra förslag till alternativa placeringar ska nu tas fram. Samtidigt ska nya miljöundersökningar göras.

– Vi måste skjuta fram bygget ett år i budgeten. Om det blir en ny placering drar det ut ännu mer på tiden. Då måste vi troligen också ta fram en ny detaljplan, säger kommunstyrelsens ordförande Lena Wallentheim (S).

Marken kring Qpoolens simhall måste saneras även om inget nytt badhus byggs. Frågan är bara i vilken omfattning och hur snart. Foto: Berit Önell
Marken kring Qpoolens simhall måste saneras. Nu ska förslag till alternativ placering av det nya badhuset tas fram. Foto: Berit Önell

Kommunfullmäktige beslöt i juni att ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram ett förslag till nytt badhus vid Qpoolen.  Det skulle vara en nybyggnation, inte en om- och tillbyggnad av befintligt badhus och måste rymmas inom en budget på 102 miljoner kronor.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Ett färdigt förslag skulle presenteras på kommunfullmäktige nu i november och badhuset vara färdigt kring den 31 december 2019.

Men det går alltså inte på grund av föroreningarna. En soptipp har tidigare legat på platsen som från början var ett kärr. Den översiktliga markundersökning som gjorts visar höga nivåer av cancerframkallande PAH, oljeföroreningar och tungmetaller. Grundvattnet är förorenat av bland annat bensen och toluen, cancerogena PAH och höga halter bly och nickel.

Utredarna uppskattar att en fullständig sanering av området skulle kosta cirka 70 miljoner kronor. Om bara marken där det eventuella badhuset byggs saneras kan kostnaden stanna på 16-17 miljoner kronor.

Tekniska förvaltningens Mats Olsson får nu i uppdrag att beställa ytterligare miljöundersökningar, parallellt med att planchef Gertrud Richter tar fram förslag till annan placering. Det har den parlamentariska gruppen beslutat. Förslagen ska redovisas för gruppen i månadsskiftet november-december.

Kommunstyrelsen beslöt på onsdagen att föreslå kommunfullmäktige att godkänna informationen  om läget och att placeringsförslagen ska redovisas i kommunfullmäktige senast i februari 2017.

Den styrande minoriteten har beslutat att flytta fram den treåriga investeringsbudgeten för badhusbygget ett år, alltså till åren 2018-2020.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se