torsjö live vers2

Hörjabor tar strid mot kommunen om fiber

En grupp Hörjabor är besvikna på kommunen som de menar gett falska löften och vägrar därför att betala 19 000 kronor för sina fiberinkopplingar. Det var 21 hushåll som i somras gick med på att betala inkopplingsavgift på 19 0000 kronor, trots att de hade avtal med Hessleholm Network om 12 995 kronor, avtal som kommunen tog […]