torsjö live

Hörjabor tar strid mot kommunen om fiber

Hörjabor tar strid mot kommunen om fiber

När ska Hörja få fiber?Hörjaborna som beställde fiber av Hessleholm Network innan kommunen köpte bolaget anser att kommunen svikit sina löften. Foto: Urban Önell
När ska Hörja få fiber? Hörjaborna som beställde fiber av Hessleholm Network innan kommunen köpte bolaget anser att kommunen svikit sina löften. Foto: Urban Önell

En grupp Hörjabor är besvikna på kommunen som de menar gett falska löften och vägrar därför att betala 19 000 kronor för sina fiberinkopplingar.

Det var 21 hushåll som i somras gick med på att betala inkopplingsavgift på 19 0000 kronor, trots att de hade avtal med Hessleholm Network om 12 995 kronor, avtal som kommunen tog över vid köpet av bolaget. Enligt Hörjaborna lovade kommunen bland annat att de skulle få fiber i höst. Men nu är det advent och ingenting har hänt. I ett brev till kommunen och kommunalrådet och Hörjabon Mats Sturesson (C ) meddelar de att överenskommelsen inte längre gäller.

Pernilla Rydmark berättade om kommunens planer på fiberutbyggnad i Hörja. Foto: Berit Önell
Kommunens fibersamordnare Pernilla Rydmark sa vid ett möte i Hörja i somras att fiberutbyggnaden skulle starta under hösten och vara klar vid nyår. Foto: Berit Önell

Kommunens fibersamordnare Pernilla Rydmark sa också vid ett allmänt möte i Hörja den 18 juli att fibergrävning i byn skulle starta redan under hösten och inkoppling kunna vara klar vid nyår, direkt efter centrala Hässleholm och före alla större kransorter. Vid ett efterföljande möte för de hushåll , 21 av totalt cirka 70 i Hörja by, som tecknat avtal med Hessleholm Network upprepades löftena.

– Vi hade inte gått med på att bara höja priset, säger Daniel Berlin, gruppens talesperson, till Frilagt.

Hessleholm Network hade planerat att bygga fiber i Hörja på försommaren, men hann alltså inte börja innan kommunen köpte bolaget. En fiberutbyggnad i höst var därmed i de berördas ögon en försening. Att ingenting ännu hänt gör dem rejält irriterade.

– Pernilla Rydmark har lovat och åter lovat men inget har hitintills infriats, och när vi väl fått tag i fibergruppen och frågat så har vi bara fått bortförklaring efter bortförklaring. Vi kan också konstatera att Hörja flyttats ner i turordning (efter Sösdala bl a), skriver Daniel Berlin i brevet till kommunen.

Där förklarar han också att överenskommelsen från den 18 juli inte längre gäller.

– Så nu gäller de grundläggande villkoren enligt beställning i februari med Hessleholm Network, skriver han.

Brevtet avslutas med en fråga.

– När kommer kommunen att leverera fiber enligt den beställning som gjorts till Hessleholm Network och som blev lovad i somras?

Pengarna är slut

Pernilla Rydmark svarar först Frilagt att kommunen har ett år på sig att installera fiber efter ingånget avtal. Sedan berättar hon att huvudanledningen till förseningen är att fiberorganisationen har slut på pengar och därför inte kan bygga ut som planerat.

– Det beror på att kommunfullmäktiges beslut om rörelsekapital blev uppskjutet. Det var de pengarna vi skulle ha byggt för nu, säger Pernilla Rydmark.

21 hushåll i Hörja tar strid mot kommunens fiberorganisation. Överenskommelsen med kommunen om att betala 19 000 i inkopplingsavgift, gäller inte längre, anser de.
21 hushåll i Hörja tar strid mot kommunens fiberorganisation. Överenskommelsen med kommunen om att betala 19 000 i inkopplingsavgift, gäller inte längre, anser de.

Frågan stod på kommunfullmäktiges dagordning första gången i augusti, men lyftes ut för att kompletteras. När den kom upp den 31 oktober blev det återremiss. Den 12 december finns den med igen och då också kalkyler för olika anslutningsgrader, vilket inte fanns förra gången.

Pernilla Rydmark säger nu att projekteringen i Hörja ska börja efter nyår och utbyggnaden ske under våren.

Men hon förnekar att hon lovat Hörjaborna någonting alls. Hon förklarar att kommunen fört över Hörjaborna till det standardavtal som gäller kommunen kunder och att hon anser att det gäller.

– Jag meddelade bara att vi ska fakturera dem 19 000 kronor för inkoppling. De får betala samma pris som alla andra, säger hon.

Hon antyder att det finns saker som inte skrivits i brevet. Bland annat var månadsavgiften till Hessleholm Network högre, men omfattade ett mindre utbud än det kommunen nu kan erbjuda.

– De får mer för pengarna i vårt avtal, säger hon.

Hon hävdar också att det ska vara samma anslutningsavgift för alla för att det ska vara rättvist. Men Hessleholm Networks kunder i Vankiva behövde inte betala något extra.

– Nej, de behövde i princip inte betala något eftersom vi kunde använda ett befintligt system. Men från och med nu blir det 19 000 kronor för alla, säger Pernilla Rydmark.

Hon hävdar att hon inte hade en aning om att det fanns några kunder i Hörja förrän köpet av Hessleholm Network var klart.

– De avtalen ingick inte som handlingar vid köpet, säger hon.

Det menar hon också bidrog till fördröjningen.

– Men vi visste att vi inte skulle kunna börja bygga i Hörja under hösten. Däremot skulle vi påbörja kundprojektering, säger hon.

Lantmäteriet inventerar samfälligheter

Hon skyller dessutom förseningen på lantmäteriet som arbetar med en inventering av samfälligheter i Hörja.

Men Henrik Johansson, handläggare på kommunens lantmäteri, är frågande.

– Det här är egentligen inget som kan kopplas till fiberutbyggnaden. Det finns idag inget ledningsrättsärende, säger han.

Han konstaterar dock att det kan gagna bredbandsutbyggnaden att man vet vilken mark som är samfälld respektive privat, ifall det skulle bli en tvångssituation.

– Vi har inte heller fått något datum när det behöver vara färdigt. Nu är det i stort sett klart, men jag hade kunnat bli klar tidigare om jag fått veta det. Det handlar om prioriteringar, säger han.

Han berättar att inventeringen startade redan 2012 och görs för att upplösa vissa samfälligheter som bestått ända sedan laga skiftet på 1800-talet. En del av marken ska övergå till kommunen och en del till privata fastighetsägare.

Möte i januari-februari

Pernilla Rydmark förklarar att hon vet att fiberorganisationen inte måste vänta på lantmäteriet, men att det blir lättare om regleringen är klar.

– Vi vill inte förhandla med många olika samhälligheter, säger hon.

Pernilla Rydmark lovar att Hörjaborna ska få ett svar på sitt brev. Det ska också bli ett allmänt möte i Hörja i januari-februari med information från både fiberorganisationen och lantmäteriet.

– Vi har varit allmänt dåliga på att informera, det får vi ta på oss, säger Pernilla Rydmark.

Hon säger att en kommunikatör kommer att anställas i fiberprojektet när nytt rörelsekapital är beviljat.

Berit Önell

Läs tidigare artikel i ämnet:
18/7 Kommunen prioriterar fiberutbyggnad i Hörja

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se