logga-ligg-tjock

Tekniska nämnden fortsätter vägra utreda förorenad bäck

Tekniska nämnden fortsätter vägra utreda förorenad bäck

Tekniska nämnden i Hässleholms kommun håller fast vid att den inte är ansvarig fastighetsägare och därför inte heller ska utreda föroreningarna i Sötekärrsbäcken nedanför reningsverket.

Det är innebörden i ett mycket kortfattat yttrande till länsstyrelsens rättsenhet.

Längst upp mot vägen är Sötekärrsbäcken full med smutsvattensvamp och bubblor. Det är också här näringspåverkan och konduktivitet är som störst.
Längst upp mot vägen är Sötekärrsbäcken ofta full med smutsvattensvamp och bubblor. Det är också här näringspåverkan och konduktivitet är som störst.

Allvarliga föroreningar har flera gånger uppmätts i bäcken, som idag går mellan Sjörrödsrondellen och Finjasjön. Temperaturen i bäcken har varit onormalt hög vintertid och så kallad smutsvattensvamp, som indikerar föroreningar, förkommer rikligt. Efter fiskdöd i maj uppmättes bland annat extremt låg syrehalt och extremt hög konduktivitet och fosforhalt.

Miljönämnden krävde i somras att va-bolaget Hässleholms vatten skulle utreda orsaken till föroreningarna i bäcken, undersöka bottensedimentets kvalitet och mängd och redovisa förslag till åtgärder som ”varaktigt löser ovanstående olägenheter i och vid Sötekärrsbäcken”.

Hässleholms vatten överklagade och hävdade att föreläggandet hade fel adressat och att Hässleholms vatten inte haft utsläpp till bäcken. Miljöchef Sven-Inge Svensson riktade då om föreläggandet till tekniska nämnden som har uppdraget att vara kommunens markägare. Men tekniska nämnden överklagade också, med motiveringen att fastigheten är en samfällighet och bäcken ingår i ett sänkningsföretag.

Miljönämnden lade i sitt yttrande till uppgifter om en gammal soptipp på kommunal mark intill bäcken. Föroreningar därifrån skulle kunna ha förorenat Sötekärrsbäcken och i så fall är tekniska nämnden ansvarig för det.

Men det fick alltså inte tekniska nämnden att gå med på att utreda någonting.

– Tekniska nämnden/tekniska förvaltningen anser att det är av stor vikt att ett föreläggande skickas till rätt adressat, skriver tekniska nämndens ordförande Lars Olsson (C ) och tekniske chefen Mats Svensson till länsstyrelsen.

I övrigt vidhåller de sitt tidigare inskickade överklagande.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se