torsjö live vers2

Ungdomscentrum stängt efter oroligheter

Ungdomscentrum stängt efter oroligheter

Bråk på flera platser i kommunen mellan ungdomsgrupper från olika länder har lett till sådan oro bland elever på Ungdomscentrum i Hässleholm att skolan tvingades stänga på tisdagsmorgonen och kommer att hålla stängt även under onsdagen.

Kommunpolis Rolf Paimensalo, som träffade ansvariga på skolan på måndagseftermiddagen, berättar att elever känt sig rädda att bli utsatta för misshandel i skolan.

Skolinspektionen beskrev i förra veckan elevernas miljö som otrygg och kaotisk och krävde åtgärder.

Enligt ett pressmeddelande från kommunen vid middagstid på tisdagen berodde stängningen på oroligheter som uppstått utanför verksamheten, men även på skolan.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Ungdomscentrum, som är gymnasieskolans introduktionsutbildning, har lokaler på tre ställen i Hässleholm: Enhörningsvägen, Jacobsskolan och Kyrkskolan.

Skolledningen förklarar i pressmeddelandet att en del av eleverna på skolan är berörda av oroligheter på andra platser i kommunen.

– Utifrån den samlade bilden har beslut tagits om att ställa in undervisningen under dagen. Beslutet togs i samråd med polis och förvaltningsledning, heter det i pressmeddelandet.

Arbete pågår nu med att kartlägga situationen och planera fortsatta insatser.

– Vi vill förhindra fortsatta oroligheter i skolan med tanke på vad som hänt utanför skoltid, säger Per Nilsson, rektor vid Ungdomscentrum, i pressmeddelandet.

Förvaltningschef Eva Andersson förklarar där att arbete nu sker på olika fronter tillsammans med flera myndigheter.

Bakgrund i bråk i Vittsjö

Vid måndagseftermiddagens möte deltog Rolf Paimensalo, skolledningen, Rolf Bengtsson, biträdande skolchef, och Anders Nählstedt, kommunens säkerhetschef och tillförordnad kommunchef.

Enligt Paimensalo uppgav rektor och personal att det på tisdagsmorgonen fanns indikationer på att något skulle kunna hända på skolan.

– Bakgrunden till oron är en händelse i Vittsjö på måndagseftermiddagen då flera elever var närvarande, berättar Rolf Paimensalo.

Ett bråk mellan två grupper slutade då med en polisanmälan om grov misshandel. Offret var en ensamkommande flyktingpojke som fick en stick- eller skärskada i handen.

Vill att vittnen hör av sig

– Vi har bara den polisanmälan, men det kan vara fler som har blivit misshandlade eller hotade. Det lär också finnas ett antal vittnen och vi vill gärna att de hör av sig. Det räcker inte att skriva på Facebook och det är absolut inte tillåtet att ta saken i egna händer, säger Rolf Paimensalo som fått veta att det finns en rädsla för vedergällning efter tidigare bråk.

Han förklarar att bråken har samband med ungdomarnas ursprung och även med att vissa fått besked att de ska utvisas medan andra fått uppehållstillstånd i Sverige.

Enligt Rolf Paimensalo rör det sig om maximalt ett 20-tal inblandade, varav ett tiotal tillhör kärnan och resten betraktas som en svans.

Tittar på tidigare anmälningar

Polisens samordnare ska nu titta på tidigare anmälningar om bråk mellan olika grupperingar för att se eventuella samband. Bland dessa finns bland annat det större gängbråk i Hembygdsparken som Frilagt berättade om i slutet på oktober.

Rolf Paimensalo misstänker att det kan handla om samma personer.

– Tyvärr är det en liten klick som ställer till det för många, säger han.

Han ser allvarligt på situationen.

– Det här är något vi verkligen får titta på, säger han.

Skolan har inte polisanmält

Under onsdagen ska Ungdomscentrum hålla stängt för att personal och skolledning ska hinna prata igenom vad som hänt.

– De ska diskutera vad som kan göras bättre och om det är aktuellt med åtgärder mot vissa elever. Socialtjänsten bör också kopplas in, förklarar Rolf Paimensalo.

Han är kritisk till att skolan inte polisanmält mycket av det som hänt tidigare.

– Jag påpekade det på mötet och det kommer säkert att bli mycket bättre nu, säger han.

Enligt Skolinspektionens utredning förekommer kränkningar och slagsmål mellan olika grupper på skolan. Dessutom får eleverna inte den undervisning de har rätt till. Trots att problemen varit kända en längre tid har skolledningen inte gjort något åt dem och Skolinspektionen förenade därför sitt föreläggande med ett vite på 750 000 kronor.

Frilagt har förgäves sökt skolledningen och förvaltningsledningen.

Berit Önell

Läs tidigare artikel i ämnet:
1/12 Hot om 750 000 i vite för brister på skola

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se