torsjö live

Kommunen prioriterar fiberutbyggnad i Hörja

Kommunen prioriterar fiberutbyggnad i Hörja

Pernilla Rydmark berättade om kommunens planer på fiberutbyggnad i Hörja. Foto: Berit Önell
Pernilla Rydmark berättade om kommunens planer på fiberutbyggnad i Hörja. Foto: Berit Önell

Kommunen prioriterar upp Hörja i fiberutbyggnaden. Anledningen är att kommunen vid köpet av Hessleholm Network fick ta över fiberavtal för 30-35 hushåll som inte är inkopplade än. De ska kopplas upp snarast och visst grävarbete är redan gjort, därför kan byn med cirka 70 hushåll, där kommunalrådet Mats Sturesson (C ) bor, få fiber direkt efter centrala Hässleholm, vid nyår.

Det förklarade Pernilla Rydmark från Fibernät i Hässleholms kommun vid ett möte i Hörjagården på måndagskvällen. Men kommunen vill höja anslutningsavgiften för Hässleholm Networks kunder i Hörja från 12 900 kronor till 19 000 för att det ska bli ”rättvist”.

Intresset från Hörjaborna var stort. Närmare 100 personer var samlade till mötet.

Pernilla Rydmark berättade allmänt om fiberprojektet och visade kartor över Hörjaområdet. Exakt vilket område som ska prioriteras är oklart. Själva tätorten är given, sedan är frågan hur långt därifrån utbyggnad kan bli aktuellt i detta skede.

– Kommunen vill bygga ut fiber till alla invånare, försäkrade Pernilla Rydmark och förklarade att det är få kommuner som tar så stort ansvar.

Det betyder inte att alla får fiber till 2020 då det är sagt att 90 procent i hela landet och 95 procent i kommunen ska ha fiber. De som får sist är sannolikt de som är dyrast att nå, det vill säga de som ligger längre ut på landsbygden.

Nyligen blev det också klart att kommunen inte får en krona av det bredbandsstöd till landsbygden från EU som Jordbruksverket fördelar. En av anledningarna till att det blev nej var att kommunen uppgav att den inte kan nå 100 procent av invånarna.

Kommunalrådet Mats Sturesson C ), till höger, och Henrik Hörgerud, engagerad i Fiber till Hörja, uttalade sig på mötet liksom många andra.
Kommunalrådet Mats Sturesson C ), till höger, och Henrik Hörgerud, engagerad i Hörja Fiber, uttalade sig på mötet liksom många andra.

Pernilla Rydmark förklarade att Hörja ändå inte hade varit aktuellt eftersom byn är lite för stor.

– Är du säker på det, undrade Henrik Hörgerud, engagerad i Hörja Fiber, en grupp som undersöker olika möjligheter att skaffa fiber till Hörjaområdet.

Han berättade att gruppen ansökt om bidrag och inte stoppats av att byn var för stor.

Pernilla Rydmark var då inte helt säker på den saken.

– Men kommunen bygger ändå, förklarade hon.

Även andra faktorer spelar in när kommunen beslutar var det ska byggas ut först, exempelvis var det redan är utbyggt och hur husen ligger i förhållande till varandra.

– Vi behöver er hjälp. Anmäl ert intresse så att vi ser var ni som är intresserade bor och så att vi kan nå er, uppmanade Pernilla Rydmark.

Mats Sturesson begärde ordet och betonade också att det viktigaste nu är att så många som möjligt går in och anmäler sitt intresse.

– Då kan en sammanvägning göras av hur stort projektet blir. Det kan vara en liten bit landsbygd där intresset är stort som kan komma med i samband med detta, förklarade han.

Men de allra flesta Hörjabor har nog redan anmält sig. Cirka 40 hushåll är redan tecknade hos kommunen och 30-35 hos Hessleholm Network, en del av dessa ligger dock utanför själva byn. Totalt räknas cirka 200 hushåll till Hörja socken.

Pernilla Rydmark berättade att redan i augusti, direkt efter semestrarna, kommer de ansvariga att sätta sig och lägga ett pussel över den fortsatta fiberutbyggnaden i kommunen.

– Det är ett pussel med många orter. Därför är det svårt för oss att lämna definitiva besked om i vilken ordning utbyggnaden sker och när det är dags, sa hon.

Men Hörja ligger alltså mycket bra till, inte bara för att Hessleholm Network påverkar.

– Det är förmodligen ganska enkelt att bygga ut till Hörja eftersom det ligger nära vägen, sa Pernilla Rydmark.

Tele2 har dessutom redan ett stamnät som Mathias Berglund använt och som kommunen inledningsvis skulle kunna koppla in sig på.

Pernilla Rydmark ser också vinster med att bygga ut mot Tyringe och Röke. Mot Hörlinge och Finja är inte lika aktuellt, Finja kommer i första hand att få fiber fram till Finja Betong, från andra hållet. Någon affärsmodell för fiber till företagen finns dock inte ännu.

Kartan visar det område där kommunen i första hand tänkt bygga ut fiber i Hörja. Det kan dock justeras utifrån invånarnas intresse och andra faktorer som kommer fram.
Kartan visar det område där kommunen i första hand tänkt bygga ut fiber i Hörja. Det kan dock justeras utifrån invånarnas intresse och andra faktorer som kommer fram.

Företagarnas situation fanns också med bland de många frågorna från publiken.

Pernilla Rydmark förklarade att kommunens syfte med fiberutbyggnaden inte är att invånarna ska titta på film på Netflix utan att skola och omsorg ska kunna byggas ut med digitala tjänster på landsbygden. Exempelvis kan hemtjänsten via kamera kontrollera att vårdtagarna sover i sina sängar.

– Då kanske ni kunde gjort tvärtom och börjat på landsbygden istället så kunde hemtjänstens bilar slippa köra så ofta, föreslog Per Gunnarsson, själv företagare på landsbygden utanför Hörja.

Lilla Hörja kan alltså få fiber före de stora kransorterna Tyringe, Vinslöv, Sösdala, Hästveda, Bjärnum och Vittsjö.

Hessleholms Networks tidigare ägare Mathias Berglund, som själv bott i Hörja, var på plats och förklarade att han beräknat att det skulle ta cirka fyra veckor att bygga fiber i Hörja.

Efter det allmänna mötet fick de som tecknat avtal med Hessleholm Network stanna kvar för att inleda en förhandling om anslutningsavgiften som kommunen vill höja.

– Vi vill ha samma pris för alla, förklarade Pernilla Rydmark innan övriga besökare fick lämna lokalen.

Hon konstaterade att ett avtal visserligen inte kan rivas upp hur som helst, men att det i detta fall också handlar om vissa tjänster som förändras när kommunen tar över avtalen.

Berit Önell

Många Hörjabor kom till kommunens informationsmöte om fiberutbyggnaden.
Många Hörjabor kom till kommunens informationsmöte om fiberutbyggnaden.
Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se