torsjö live vers2

Ännu en liten möjlighet att förbättra anseendet

Ännu en liten möjlighet att förbättra anseendet

Hässleholms kommun har verkligen hamnat i fokus i ett stort antal olika frågor och affärer. Den senaste, som pågått i ett och ett halvt år, är den idag riksbekanta Musikpaviljongen i Officersparken på T4, där man med berått mod förstör och skändar en oas för att tillgodose en viss persons envisa beteende och ett antal helt historie- och kulturbefriade människor och deras häpnadsväckande affärer. För att citera Victoria Pehrsson: ”Det måste finnas en hund begraven”.

Nämnas skall de två miljoner som vi kommuninnevånare bjuder Jacob Karlsson på för flyttningen av paviljongen. Å andra sidan är det vi skattebetalare som betalar våra kommunpolitikers löner. Det gäller kommunfulmäktige, (ursäkta den avsiktliga felstavningen) och det gäller något som kallas för Tekniska nämnden.

Vi vill inte använda ordet inkompetens, men det är snudd på det, när man vill ersätta Musikpaviljongen med ett femvånings glashus. Varför bygger man inte det omtalade glashuset på den tomt där man tänkt bygga den nya paviljongen? Där är plats och möjlighet till parkering.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Hör ni förståsigpåare i fulmäktige, tekniska nämnden, politiker och tjänstemän: Ta ert förnuft till fånga och gör något gott 2017, för kommuninnevånarna. Ni har ännu en liten möjlighet att förbättra ert anseende, den 4 januari. Ta detta tillfälle och vi kan gå ut och säga att inledningen av 2017 var en god början i Hässleholms kommun.

Om bygget uppförs, tänker vi att de som i så fall ska bosätta sig där, får obehagskänsla och beska i kropp och själ av avgaser från väg 117, och när man tänker på hur denna affär kommit till stånd.

För att förbättra paviljongvännernas anseende vill vi förklara att vi vill inget annat än att Hässleholm ska blomstra, det ska givetvis byggas bostäder  så att människor kan flytta hit. Vad som bekymrar är att det inte finns en enda byggbar tomt förutom den omnämnda. Detta måste vara en skandal. Har man inte någon framförhållning?

Med detta, alla våra underbara historie- och kulturpersonligheter, och inte minst de politiska partier, likaså alla underhållare av olika slag som kostnadsfritt, på olika sätt stöttat och arbetat för att bibehålla T4-området, ett kolossalt viktigt minnesmärke som bidrog till att Hässleholm blev stad 1914: Ett jättestort tack till er alla.

Gott nytt år.

Evert Storm, Leif Henningsson, Peter Alf

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se