torsjö live vers2

Ingen i Hörja by fick mejl om fibermöte

Ingen i Hörja by fick inbjudan när Hässleholms kommun kallade till informationsmöte om fiberutbyggnad i Hörja i förra veckan. Det förklarar varför så få, bara 15 personer, kom till mötet. Fibersamordnare Pernilla Rydmark förklarar att det berodde på att hon inte visste att det fanns två listor utifrån hur kunderna är indelade i områden, så […]

Skolpersonal kan inte larma i hotsituationer

Trots flera allvarliga hotsituationer på skolor i Hässleholm och krav från personal och fackförbund har personalen fortfarande inte möjlighet att slå larm om något händer. En dialog med arbetsgivaren pågår dock och skolchef Eva Andersson säger till Frilagt att arbetet ska skyndas på efter händelsen på Linnéskolan i slutet på förra veckan. – Vi håller […]