torsjö live vers2

Ska utreda våtmarker på Hovdalas åkrar

Åkrarna vid Hovdala är ofta översvämmade och läcker näring till Finjasjön. Därför skulle det kanske vara bäst om kommunala bolaget Hibab slutar arrendera ut dem till jordbruk och istället anlägger våtmarker där. Nu ska kommunen utredas saken sedan fullmäktige på måndagskvällen beslutat bifalla en motion från Håkan Spångberg (SD). Innan Finjasjön sänktes på 1800-talet var […]

Otjänligt dricksvatten i Emmaljunga

Dricksvattnet i Emmaljunga är otjänligt på grund av för höga bakteriehalter. Invånarna uppmanas att koka vattnet och Hässleholms vatten har placerat ut vattentankar vid Medborgarhuset och vid idrottsplatsen. Det var resultatet från den senaste rutinmässiga provtagningen på vattnet ut från Emmaljunga vattenverk som på måndagen visade otjänliga halter av e-coli, koliforma bakterier och odlingsbara mikroorganismer. […]