torsjö live

Ska utreda våtmarker på Hovdalas åkrar

Ska utreda våtmarker på Hovdalas åkrar

Åkrarna vid Hovdala är ofta översvämmade och läcker näring till Finjasjön. Därför skulle det kanske vara bäst om kommunala bolaget Hibab slutar arrendera ut dem till jordbruk och istället anlägger våtmarker där.

Nu ska kommunen utredas saken sedan fullmäktige på måndagskvällen beslutat bifalla en motion från Håkan Spångberg (SD).

Näringsämnen som orsakat syrebrist och dödat fisken har förts ut i diket via dräneringssystemet för åkrarna på Hovdala. Det är nu klarlagt, anser miljöchef Sven-Inge Svensson. Foto: Berit Önell
Näringsämnen som orsakade syrebrist och dödad fisken fördes ut i diket via dräneringssystemet för åkrarna på Hovdala. Foto: Berit Önell

Innan Finjasjön sänktes på 1800-talet var områdena kring åarna omgivna av våtmarker som årligen översvämmades. Sedan täckdikades området och åkrar anlades. När militären tog över på 1940-talet körde de tunga fordonen sönder tegelrören. Öppna diken anlades istället. På 1980-talet täckdikades åkrarna på nytt. Enligt stadsbyggnadskontorets utredning har pumpning skett sedan dess.

Efter fiskdöden förra våren i ett dräneringsdike med förbindelse till Tormestorpsån kom förslag från flera håll om att anlägga våtmarker i området.

Frilagt berättade då också att stora volymer dräneringsvatten, inklusive näring från gödning, pumpas ut i Tormestorpsån och Hovdalaån och vidare till Finjasjön. När pumparna går för fullt tidigt på våren tillför de två som ägs av Hibab 6,1 kubikmeter i minuten, det vill säga 61 488 kubikmeter i veckan.

Håkan Spångbergs motion innebär att en förutsättningslös utredning ska göras av en eventuell etablering av våtmark alternativt fortsatt jordbruk mellan Hovdala och Tormestorpsån.

Håkan Spångberg SD) kräver i en motion en förutsättningslös utredning om anläggande av våtmarker vid Hovdala. Foto: Urban Önell
Håkan Spångberg SD) fick igenom sin motion om en förutsättningslös utredning om anläggande av våtmarker vid Hovdala. Foto: Urban Önell

– Får man ökade naturvärden, minskar näringsläckaget och ökar förmågan att hantera översvämningar om en våtmark anläggs? Eller är fortsatt jordbruk det som är mest fördelaktigt för det aktuella området, undrar han.

Miljönämnden och byggnadsnämnden har varit remissinstanser och båda tillstyrkte motionen.

Alla partier i fullmäktige var också eniga om att säga ja.

– Detta är ingenting nytt. Precis när vi hade köpt fälten av militären var vi ute och tittade och diskuterade möjligheten att anlägga våtmarker och även att återskapa åns meanderslinga med mera, förklarade Per-Åke Purk (V).

Hans-Göran Hansson (MP) höll med och tackade för motionen.

– Det här blev ju högaktuellt förra våren med översvämningar och fiskdöd som fick stora rubriker, konstaterade han.

Han berättade att han på 1980-talet var med och kartlade utsläppen i Tormestorpsån.

– Vattenprover togs både uppströms och nedströms. Vi ser sviterna efter 150 års utdikningar med jättestora flöden och näringsläckage. Den naturliga fördröjningen är förstörd, men kan gå att återskapa, förklarade han.

Han nämnde också att det är Finjasjön som får ta emot all näringen till slut.

– Sjön har många andra bekymmer, men det hade varit en bra början om vi lyckades med detta. Sedan är det många aktörer inblandade, markägare och arrendatorer med flera. Budgetmässigt ser det väldigt hoppfullt ut. Det finns möjlighet till stora bidrag för sådana satsningar, sa han och avslöjade att han i sina drömmar ser storken landa på Hovdala slott.

Även Björn Widmark (FV) uttryckte sitt gillande, men passade på att påminna om en del mindre bra planer som kommunen haft för att exploatera Hovdalaområdet.

– Det här är bra, men ibland har det varit nära att gå fullständigt åt pipan, sa han och uppmanade också kommunen att utnyttja de bidrag som finns.

Tekniska nämnden får nu i uppdrag att utreda förutsättningarna för anläggande av våtmarker vid Hovdala.

– Nuvarande tekniska nämnden kommer att göra allt i vår makt för att det här ska bli ordentligt gjort, sa Benny Pettersson (S), men påpekade att inläggen lät som om utredningen redan var klar.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se