torsjö live vers2

Irriterat fullmäktige trots gudstjänst

Irriterat fullmäktige trots gudstjänst

Fullmäktigeledamöterna var inbjudna till gudstjänst i kyrkan före måndagens sammanträde. Foto: Berit Önell
Fullmäktigeledamöterna var inbjudna till gudstjänst i kyrkan före måndagens sammanträde. Foto: Berit Önell

Måndagskvällens kommunfullmäktige präglades inte enbart av frid och samförstånd, trots inledande gudstjänst i Hässleholms kyrka. Flera irriterade debatter med anknytning till budgeten, som ju fått den styrande minoriteten att förbereda sin avgång, bröt ut på sammanträdet som hölls i Församlingshuset.

Tekniken krånglade även vid måndagskvällens fullmäktige som hölls i Församlingshuset.
Tekniken krånglade även vid måndagskvällens fullmäktige som hölls i Församlingshuset.

I kyrkan talade Bjärnums kyrkoherde Mats Svensson bland annat om hopp inför framtiden och läste en bön av den heliga Birgitta: ”Herre, visa mig din väg och gör mig villig att följa den”. Ungdomskören Chorus Mix sjöng och kontraktsprost Sara Ericsson tackade alla.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

– Det är en god tradition att mötas på det här sättet, sa hon.

Det tog lite tid innan sammanträdet kom igång eftersom det digitala systemet för upprop och voteringar åter krånglade.

Större delen av sammanträdet ägnades åt motioner som bordlades vid sammanträdet i december. Mest debatt blev det om förslaget till ett ungdomens hus och Markanhusets utveckling.

Beslutsförslaget var att tillsätta en arbetsgrupp som ska utreda syfte, placering och verksamhetens utformning. Dess förslag ska redovisas senast i augusti och vara underlag inför budgetberedning 2018. Så långt var alla egentligen överens.

Men Pär Palmgren (M)ville tillägga att förslaget ska rymmas inom nuvarande ramar för kultur- och fritidsförvaltningen och att en politisk grupp, med representanter från ”de tre politiska blocken”, ska styra utredningen.

Det föll inte i god jord hos de rödgröna ledamöterna.

Helena Malje (S)
Helena Malje (S)

– Alliansen har ett tilläggsyrkande som jag inte kan acceptera. Ni vill att den nuvarande verksamheten i kulturnämnden och fritidsnämnden ska minska för att vi ska utveckla ungdomsverksamheten. Utredningen ska styras av politiker från tre block, där två block samarbetar. Hur tänkte ni då, undrade Helena Malje (S), ordförande i kulturnämnden.

Björn Widmark undrade var pengarna annars skulle tas ifrån eftersom det inte finns något överskott.

– Är det orimligt med en budget?

Pär Palmgren förklarade att arbetet måste utgå från rådande ekonomiska förutsättningar, men att det går att diskutera.

– Om det går att göra något bättre får vi ta det då, sa han.

Oppositionsrådet Pär Palmgren (M). Foto: Berit Önell
Oppositionsrådet Pär Palmgren (M). Foto: Berit Önell

Magnus Åkeborn (V) slog tillbaka.

– Tydligen är skattesänkningen viktigare än ungdomarna, sa han.

John Bruun (L) påpekade att Markanhuset redan har en budget.

– Varför kan inte ungdomarna vara med om det finns fastställda ramar, undrade han.

Palmgren ville betona att det handlar om att fortsätta att samarbeta i de tre block som finns idag.

– Jag har likt en berusad papegoja hävdat det, sa han.

Han fick stöd av allianspartierna KD och L samt SD och FV.

-,Det är förstås mycket enklare om ert block får styra själva, sa Björn Widmark med adress till de rödgröna.

Kommunstyrelsens ordförande Lena Wallentheim S). Foto: Berit Önell
Kommunstyrelsens ordförande Lena Wallentheim S). Foto: Berit Önell

Lena Wallentheim argumenterade för att arbetsgruppen ska ha dialog med både tjänstemän och berörda ungdomar.

– Ni låser upp både Markan och ekonomin, sa hon.

Eftersom alliansen fick med sig SD och FV gick Palmgrens tillägg igenom med röstsiffrorna 31-30. S, V, MP och C reserverade sig.

Det blev diskussion även kring motionen om hantering av ovårdade fastigheter. Här enades alla till slut om Pär Palmgrens förslag, grundat på den nu gällande budgeten, men dessförinnan blev det diskussion om vad gällande budget egentligen innebar.

– Ni vet väl vilken budget ni drivit igenom, frågade Lena Wallentheim vasst.

Badhusfrågan var denna gång bara en information. I februari ska tre-fyra alternativa placeringsförslag redovisas. Enligt tjänsteskrivelsen skulle det ha skett redan i månadsskiftet november-december.

Mats Sturesson (C ) var med och införde valfrihetsreformen och ville nu avveckla den, trots att han då går emot partiet nationellt. Foto: Berit Önell
Mats Sturesson (C). Foto: Berit Önell

Vi måste invänta besked om möjligheterna till fortsatt sanering. Båda får redovisas samtidigt, meddelade Lena Wallentheim.

Fullmäktige beslöt att godkänna Hibabs köp av fastigheten Byggaren 3 på Hantverksgatan genom förvärv av bolaget Ditt Hem Kontorshus Hässleholm AB för 25 miljoner kronor.

Här reserverade sig FV som menar att kommunen och dess bolag inte ska bedriva fastighetsverksamhet.

Mats Sturesson (C ) menade tvärtom att köpet är helt i linje med Hibabs uppdrag.

– Det är lokaler med stor attraktionskraft. De bidrar till Hässleholms utveckling och kompletterar Hibabs fastighetsbestånd, sa han.

Motionen om att flytta räddningsstationen till externt läge vid Krossgatan gick igenom. SD ville ha återremiss och utreda konsekvenserna av att både ha kvar den nuvarande lokaliseringen och bygga vid Krossgatan. Både SD och FV reserverade sig.

Moderaten Margareth Segerstein fick igenom sin motion om ställplats för husbilar vid Hässleholmsgården. SD:s Hanna Nilsson argumenterade mot förslaget och menade att det inte var lämpligt att ställa husbilar vid de historiska byggnaderna. Istället ville SD ha en campingplats för alla vid Björkviken.

– Vi behöver citynära ställplatser, så att man kan lämna husbilen där och gå till centrum, förklarade Segerstein.

Per-Åke Purk (V) lättade upp stämningen genom att sjunga ”Man ska ha husvagn…”, och sedan deklarera att han själv är husbilsägare och tillhör den kapitalstarka gruppen.

Även här reserverade sig SD och FV.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se