torsjö live vers2

Stora mängder avfall på åkermark nära sjön

Stora mängder avfall ligger synligt på nyplöjd åkermark på vid Tormestorpsån nära Finjasjön. Asfalt, schaktmassor, glas, tegel, asbest, isolering, plast, elkabel med mera tycks vara blandat med jorden och komma upp underifrån. Här odlas grödor sedan många år tillbaka, med kommunens goda minne. Kommunen är nämligen markägare. Men snart kan det bli stopp för odlingarna, […]

Värnar Paradisets park av folkhälsoskäl

Det blir bara en smal remsa längs järnvägen kvar av Paradisets stora park i förslaget till ny detaljplan som byggnadsnämnden nu skickat ut på samråd. Kommunens folkhälsostrateg Vidar Albinsson avråder från en exploatering i den omfattningen och vill istället utveckla miljöer som kan inspirera människor till motion och möten mellan människor. – Paradiset och Doktorns […]

Irriterat fullmäktige trots gudstjänst

Måndagskvällens kommunfullmäktige präglades inte enbart av frid och samförstånd, trots inledande gudstjänst i Hässleholms kyrka. Flera irriterade debatter med anknytning till budgeten, som ju fått den styrande minoriteten att förbereda sin avgång, bröt ut på sammanträdet som hölls i Församlingshuset. I kyrkan talade Bjärnums kyrkoherde Mats Svensson bland annat om hopp inför framtiden och läste […]