torsjö live

Skola och näringsliv samarbetar i teknikcollege

Skola och näringsliv samarbetar i teknikcollege

Elever som söker gymnasiets el- och energiprogram, industritekniska program eller teknikprogram i Hässleholm inför hösten kan få gå den certifierade utbildningen teknikcollege.

Samarbetet mellan utbildningarna i Hässleholm och näringslivet hjälper företagen att rekrytera personal med rätt kompetens och eleverna att förbereda sig bättre för yrkeslivet.

Carina Lengbrant Malmberg är samordnare för teknikcollege i Hässleholm. Foto: Berit Önell
Carina Lengbrant Malmberg, samordnare för teknikcollege i Hässleholm, berättade om projektet vid en branschfrukost i Jacobsskolans lokaler nyligen. Foto: Berit Önell

Målsättningen är att certifiering ska ske i mars och ge en ny valmöjlighet på utbildningarna på Jacobssskolan, Hässleholms tekniska skola och även den eftergymnasiala Yrkeshögskolan Syd från och med i höst.

Nyligen hölls en branschfrukost på Jacobsskolan då deltagare från företag, skolor och teknikcollege minglade och knöt kontakter för framtiden.

Industrirådet står bakom projektet teknikcollege som finns i stora delar av Sverige och innebär en kvalitetsstämpel på utbildningar. Näringslivet samverkar med kommuner och andra utbildningsanordnare för att öka kvaliteten och anpassa tekniskt inriktade utbildningar till behoven på arbetsmarknaden.

– Det är viktigt att intressera ungdomar för industriteknik. Idag saknas 2 260 personer med eftergymnasial utbildning och 4 500 med gymnasieingenjörsutbildning, förklarade kommunens samordnare för teknikcollege Carina Lengbrant Malmberg vid branschfrukosten.

Hon berättade också hur arbetet med teknikcollege startade för ungefär ett år sedan och nu närmar sig certifiering. Ansökan är inlämnad och om den godkänns i mars kan eleverna få börja på teknikcollegeutbildningar till höstterminen.

En lokal styrgrupp med representanter för näringsliv, branschorganisationer, fackförbund, skolor och kommun arbetar med en aktiv plan för genomförandet.

Gruppen har bland annat arbetat med inventering av befintlig utrustning på skolorna för att se vad som behöver uppdateras utifrån behoven i näringslivet.

Förhoppningen är också att samarbetet ska göra det lättare att hitta praktikplatser åt eleverna.

Curt-Erik Karlsson, Hässleholms Industri- och Hantverksförening, till vänster, och Rolf Rantzow, Företagarna i Tyringe, har under ett flertal år verkat för samarbete mellan skola och näringsliv.
Curt-Erik Karlsson, Hässleholms Industri- och Hantverksförening, till vänster, och Rolf Rantzow, Företagarna i Tyringe, har under ett flertal år verkat för samarbete mellan skola och näringsliv.

– Bland kraven i certifieringen finns att företagen har utbildade handledare till elevernas praktik och att skolan har utrustning som används på företagen, förklarade Carina Lengbrant Malmberg.

Samarbetet mellan skolan och näringslivet i Hässleholm har dock en längre historia.

– När Hässleholms hantverks- och industriförening vid ett möte fick information om att Jacobsskolan planerade att lägga ner industriprogrammet var det en snickare som räckte upp handen och sa att det här måste vi göra något åt. Det är tack vare det vi är här idag, berättade Uno Nilsson, nyligen pensionerad rektor på Jacobsskolan.

Rolf Rantzow från Företagarna i Tyringe förklarade också att det för några år sedan skedde ett uppvaknande hos politikerna i kommunen som då startade samverkansträffar med näringslivet i bland annat Tyringe.

Niclas Bohman från Bravida Entreprenad uppskattar samarbetet med skolan och lärarna Roger Fast och Anders Davidsson.
Niclas Bohman från Bravida Entreprenad uppskattar samarbetet med skolan och lärarna Roger Fast och Anders Davidsson.

Efter företagarnas engagemang fick industriprogrammet vara kvar, dock med nollintag under två år. I höstas började sju elever.

En av de närvarande företagarna var Niclas Bohman från Bravida Entreprenad.

– Det är optimalt att vi som kan anställa eleverna i framtiden får vara med och påverka, sa han.

Läraren Roger Fast betonade att företagen kan hjälpa skolan att förstå vad eleverna behöver.

– Från elevernas synvinkel är det viktigt att skolan gör dem attraktiva för framtida arbetsgivare, sa han.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se