torsjö live

Kommunen kan ta över byggnader i hembygdspark

Kommunen kan ta över byggnader i hembygdspark

Västra Göinge Hembygdsförening vill att Hässleholms kommun tar över alla byggnader i Hembygdsparken. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunchef och berörda förvaltningar snarast utreder saken vidare.

De historiska byggnaderna i Hässleholms hembygdspark har blivit en för tung börda för medlemmarna i Västra Göinge hembygdsförening. Kommunledningen är positiv till att utreda ett övertagande. Foto: Urban Önell
De historiska byggnaderna i Hässleholms hembygdspark har blivit en för tung börda för medlemmarna i Västra Göinge hembygdsförening. Kommunledningen är positiv till att utreda ett övertagande. Foto: Urban Önell

Föreningens medlemmar anser sig inte ha tillräcklig kunskap för att sköta de gamla byggnaderna i parken. Förslaget innebär att äganderätten övergår till kommunen, men att föreningen får ett nyttjanderättsavtal för vissa av byggnaderna, bland annat museibyggnaden.

Föreningen lovar också att fortsätta med stugvandringar, visningar och andra evenemang i parken. En överlåtelse av ansvaret för byggnaderna skulle dessutom öppna möjligheter för föreningen att utvidga sin kulturella verksamhet.

Efter besök i Hembygdsparken och samtal med föreningen anser kommunstyrelsens arbetsutskott att det är intressant att undersöka frågan ytterligare. Kommunen äger redan idag marken.

– Vi får titta på det. Det innebär förstås kostnader för kommunen, byggnaderna kräver investeringar, säger kommunstyrelsens ordförande Pär Palmgen (M).

Oppositionsrådet Lena Wallentheim (S) påpekar att hembygdsföreningen idag får kommunalt bidrag för att underhålla byggnaderna.

Kommunstyrelsen ska fatta beslut i ärendet.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se