torsjö live vers2

Fladdermöss stoppar alla vindkraftverken

Hässleholms kommun får stryk ännu en gång när det gäller vindkraftsparken på Nävlingeåsen. Mark- och miljödomstolen har nu beslutat att upphäva detaljplanen med motiveringen att vindkraft skulle utgöra ett allvarligt hot mot fladdermössen, framförallt den sällsynta barbastellen. Sedan tidigare har länsstyrelsen rivit upp en del av detaljplanen på grund av att kommunen inte brydde sig […]

Vi behöver en ”expeditionsministär”

Hässleholms kommuns politiker uppvisar en uppseendeväckande oförmåga att förstå sin roll och därmed ta sitt ansvar som allmänhetens tjänare. Politikerna söker långt över huvudet på medborgare och väljare positioner som endast tycks ha och göra med det egna välbefinnandet. Låt oss ersätta kommunstyrelsens arbetsutskott med en ”expeditionsministär”. Våra nuvarande kommunalråd får fram till nästa val […]