torsjö live vers2

Minus 46,4 miljoner i skolans prognos

Skolpolitikerna i Hässleholm tror att det blir ”extremt svårt” att klara årets budget utan extra tillskott. Prognosen visar ett minus på 46,4 miljoner kronor vid uppföljningen den 31 mars. Orsakerna är främst att budgeten är för snål, att antalet elever med behov av extraordinärt stöd ökat och att antalet asylsökande minskat, därmed också det statliga […]