Gruppen-3a-328x120

Minus 46,4 miljoner i skolans prognos

Minus 46,4 miljoner i skolans prognos

Joachim Fors (S). Foto: Urban Önell
Joachim Fors (S). Foto: Urban Önell

Skolpolitikerna i Hässleholm tror att det blir ”extremt svårt” att klara årets budget utan extra tillskott. Prognosen visar ett minus på 46,4 miljoner kronor vid uppföljningen den 31 mars.

Orsakerna är främst att budgeten är för snål, att antalet elever med behov av extraordinärt stöd ökat och att antalet asylsökande minskat, därmed också det statliga asylbidraget. Dessutom har fler elever gått över till fristående skolor och tagit skolpengen med sig dit medan kostnaderna i den kommunala skolan inte minskat lika mycket.

De ökade kostnaderna för bidrag till enskilda skolor uppgår till 19 miljoner kronor. Trots det har antalet elever ökat. Skolverksamheten i Hässleholms kommun ansvarar idag för totalt 550 fler elever än för tre år sedan.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Det största underskottet, drygt 30 miljoner kronor, finns i grundskolan.

Tjänstemännen hade slagit larm

Redan innan budgeten klubbades i slutet på november pekade tjänstemännens redovisning av skolans ekonomiska behov på att underskottet var ungefär 50 miljoner kronor, alltså ännu större än i prognosen. Ändå innehöll alliansbudgeten, som nu gäller, inget tillskott och de rödgrönas bara tio miljoner extra.

– Det fanns inte mer pengar att fördela, säger Joachim Fors (S), tidigare ordförande och nu andre vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

 Men ni hade väl makt att föreslå en annan budget?

– Jo, men vi kunde inte göra mer, säger han.

Han övergår till att anklaga alliansen för bristande styrning eller ingen styrning alls av skolan. Anledningen är att Mikael Koenen (L) efter kort tid hoppade av ordförandeuppdraget och att det blev ett glapp på några veckor innan den nu ifrågasatte Richard Bernsheim (M) tillträdde.

Konsultrapport ska diskuteras

Richards Bernsheims affärer och frågan om partiets fortsatta förtroende för honom stod på dagordningen vid Moderaternas kretsmöte på onsdagskvällen, men fullmäktigegruppen beslutar i nästa vecka. Foto: Gunvor Borre
Richards Bernsheim (M), ordförande i barn- och utbildningsnämnden. Foto: Gunvor Borre

Både Bernsheim och Fors nämner bakgrunden med konsulten som i höstas analyserade skolans budget och kom fram till att kostnaderna borde minska och kvaliteten öka. Detta har ännu inte lett till några beslut, men en samverkansgrupp har tillsatts för att titta djupare på både analysen och skolorganisationen. Gruppen består av politikerna i kommunstyrelsens och barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott samt kommunchefen och skolchefen. Nästa möte blir den 16 maj.

– Det är klart att man kan bedriva skola på annat vis än vi gör idag, säger Joakim Fors.

Nämnden beslöt på torsdagen efter hans förslag att förvaltningschef Eva Andersson skulle få i uppdrag att redovisa alla åtgärder som hittills gjorts och görs för att få 2017 års budget i balans. Dessa ska redovisas vid nästa nämndsmöte, den 18 maj.

– Det är viktigt att vi får en så bred överenskommelse som möjligt om skolan, säger Richard Bernsheim.

Regeringsbidrag tveksam räddning

Regeringens vårbudget innehåller extra pengar till skolan, bland annat för att förbättra kunskapsresultaten och introduktionen av nyanlända. Huruvida det hjälper upp årets budget i Hässleholm är oklart.

– Det är för tidigt att säga, säger Joachim Fors.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se