Gruppen-3a-328x120

Hässleholm Nord kan bli industrimark för 130 miljoner

Hässleholm Nord kan bli industrimark för 130 miljoner

Hässleholm Nord kan få nytt liv som industrimark inom kort, om tekniska nämnden får som den vill. Nämnden beslöt på tisdagen att föreslå kommunfullmäktige att avsätta 130 miljoner kronor till projektet och att lägga över ansvaret från kommunledningskontorets tillväxtavdelning till tekniska förvaltningen och mark- och exploateringsavdelningen.

Tekniska nämnden föreslår att ett förslag från 2015 fullföljs. Det skulle innebära att området blir ett vanligt industriområde istället för den tidigare planerade och stoppade kombiterminalen Dryport Hässleholm som skulle ha kostat cirka 400 miljoner kronor.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Större delen av kostnaden gäller tillfartsvägar till området. Nämnden vill också ha mandat att förhandla med Trafikverket om arbetsplanen för en trafikplats för att få en omedelbar utbyggnad. Ambitionen är att utbyggnaden ska påbörjas redan i år och vara klar 2019.

Nämnden strök ett förslag om att som alternativ ansöka hos byggnadsnämnden om att ta fram en ny detaljplan för ett industriområde på Röinge. Anledningen var främst att arealen är mindre. Dessutom äger kommunen inte marken.

Arne Dahlström försvarade att Finjasjögruppen beslöt att inte bjuda in Frilagt till en presskonferens. Foto: Urban Önell
Arne Dahlström. Foto: Urban Önell

– Vi behöver också vara rädda om den odlingsbara marken i Röinge, säger Arne Dahlström, ordförande i tekniska nämnden.

Ernst Herslow (FV) yrkade dock att Röingeområdet skulle utredas parallellt. Han fick inte gehör från övriga ledamöter och reserverade sig.

Efterfrågan på industrimark i Hässleholm har ökat. Mark- och exploateringsavdelningen bedömer att kommunen behöver ett nytt industriområde inom ett år för att inte tappa intressenter. Hässleholm Nord kan inrymma ett cirka 90 hektar stort industriområde.

En expansion av Hässleholm Nord föreslås längs riksväg 21.

Bland aktuella intressenter finns ett företag som undersöker möjligheterna att etablera en större verksamhet med landbaserad laxodling.

Cirka 50 miljoner kronor investerades i Dryport-projektet innan det stoppades.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se