torsjö live

Rödgröna vill ha alla vice ordförandeposter

Rödgröna vill ha alla vice ordförandeposter

De rödgröna partierna i Hässleholms kommun gör nu anspråk på alla lediga poster som förste och andre vice ordförande. Foto: Berit Önell
De rödgröna partierna i Hässleholms kommun gör nu anspråk på alla lediga poster som förste och andre vice ordförande. Foto: Berit Önell

Den rödgröna minoriteten vill återta makten i Hässleholms kommun, men inte utan att budgeten revideras. Till att börja med kräver S, C, V och MP alla lediga förste och andre vice ordförandeposter som SD-avhoppare lämnat efter sig, inklusive kommunalrådsposten efter Ulf Erlandsson. Motiveringen är att de underkänner den borgerliga alliansens maktövertagande.

– Det har visat sig att det inte finns tre block, vi är dubbelt så många som SD och har rätt till två mandat innan de får ett, förklarade Lena Wallentheim (S) vid presskonferensen efter onsdagens sammanträde i valberedningen som godkände förslagen.

SD-ledaren Patrik Jönsson kallar agerandet ”DDR-fasoner”.

Mats Sturesson C) är beredd att återkomma som kommunalråd i nästa vecka. Han är också ledamot i valberedningen och redogjorde vid presskonferensen för valen.
Mats Sturesson (C) är beredd att återkomma som kommunalråd i nästa vecka. Han är också ledamot i valberedningen och redogjorde vid presskonferensen för valen.

Sverigedemokraternas presentation av nya ledamöter till nämnder och styrelser för mindre än en vecka sedan ser alltså ut att vara inaktuell.

De rödgröna föreslår att Lena Wallentheim tar över efter Ulf Erlandsson som förste vice ordförande i kommunstyrelsen. Därmed blir hennes nuvarande post som oppositionsråd ledig och de rödgröna vill att Mats Sturesson (C ) ska återkomma till den. Både Wallentheim och Sturesson blir alltså i så fall kommunalråd.

De rödgröna har tillsammans 30 mandat i kommunfullmäktige och kan få som de vill när kommunfullmäktige beslutar om posterna på måndag eftersom övriga partier är splittrade. Den borgerliga alliansen med Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna har 31 mandat tillsammans med Sverigedemokraterna och Folkets väl. Efter kraftig kritik mot stödet till SD vid valen den 27 februari har allianspartierna kommit överens om att inte rösta på SD-ledamöter i fortsättningen och därmed lär de rödgröna få igenom sina förslag.

Votering om varje post

Vid valberedningens sammanträde blev det votering om varje post. SD hade ingen ledamot på plats. FV:s Björn Widmark föreslog SD-kandidater, men röstades ner av fyra rödgröna. Alliansens tre ledamöter avstod från att rösta.

När det gällde kommunalrådsposten efter Erlandsson föreslog Widmark att den skulle vara vakant i nuläget. Där fick han stöd av KD och L, men valberedningens ordförande Lars Johnsson (M) lade ner sin röst, vilket avgjorde frågan till Sturessons fördel. Hade Johnsson röstat som KD och L hade det blivit lika röstetal och troligen avgjorts genom lottning.

SD:s tidigare förslag var att Patrik Jönsson skulle gå in som ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott på deltid fram till i juni då ett nytt SD-kommunalråd skulle kunna presenteras.

Lena Wallentheim förklarar att de rödgröna sedan ”kraschen” inom SD uppstod har diskuterat hur de ska agera vid de kommande valen.

– SD lämnade flera tunga uppdrag och har inte visat på regeringsduglighet, säger hon.

Hon anser att det nu står klart att alliansen försöker styra kommunen med 15 mandat utan stöd från fler och menar att det inte kan fungera.

– De vill inte rösta på SD och FV står utanför alla block. Dessutom röstar SD och FV inte på alliansens förslag i nämnderna, säger Lena Wallentheim.

Skola utan styre?

Lena Wallentheim S) underkänner den borgerliga alliansens styre av kommunen.
Lena Wallentheim (S) underkänner den borgerliga alliansens styre av kommunen.

Hon anser också att det är allvarligt att barn- och utbildningsnämnden tycks står utan styre.

– Mikael Koenen avgick eftersom han inte kunde stå för det han själv gjort när han röstade på SD. Sedan tillsätts en moderat som jagas av kronofogden och det är oklart om han får sitta kvar. Det är vår största förvaltning, det borde vara ett bekymmer också för alliansen, säger hon.

De rödgröna kan dock inte ta initiativet till att ta tillbaka makten.

– Nej, nu har alliansen tagit över klubban, det är upp till dem hur de ska styra, säger Lena Wallentheim.

På sikt är de rödgröna dock beredda att återta styret i kommunen.

– Men bara om budgeten revideras. Vi kan inte styra med alliansens budget, betonar Per-Åke Purk.

Det var också därför de avgick efter att alliansens budget fått stöd av SD och FV.

– Vi trodde att det fanns en annan majoritet, men det bildades aldrig någon, säger Lena Wallentheim.

”Lugn och stabilitet”

Hon förstår om medborgarna kan uppfatta det som händer som politiskt käbbel, men säger att syftet med de rödgrönas agerande är att åstadkomma mer lugn och stabilitet i kommunen.

– Vi hade mycket bra på gång, men nu har allt stagnerat och det är invånarna som drabbas, säger hon.

Samtidigt betonar hon att de rödgröna nu agerar som opposition och Purk säger att det inte är deras roll att lägga fram lösningar på problemen.

– Det är inte vi som styr över dagordningen, säger Lena Wallentheim.

Mats Sturesson säger att han inte ser någon anledning att inte kräva alla tomma platser när alliansens budget nu synats.

– Kommunen är väldigt svårstyrd med den budgeten och dessutom har den nya majoriteten krackelerat, säger han.

Förslagen till de flesta av posterna är namn från de tidigare rödgröna presidierna.

Valberedningen föreslår att Kenny Hansson tar över efter Richard Bernsheim i byggnadsnämnden. Bernsheims ordförandepost i barn- och utbildningsnämnden blir en senare fråga.

Nedlagd röst utan betydelse?

Björn Widmark (FV) debatterade och reserverade sig.
Björn Widmark (FV).

Björn Widmark (FV) är upprörd över Lars Johnssons agerande och befarar att M gjort upp med S.

– Om han hade gjort som de övriga i alliansen hade vi kanske kunnat slippa kostnaden för ett kommunalråd. Enda motiveringen till att ha tre kommunalråd skulle vara att vi har tre block, säger han.

Lars Johnsson säger till Frilagt att han inte visste vad de rödgröna hade för planer inför valberedningens sammanträde.

– Det var inget de hade förvarnat om, men jag hade väl anat att det skulle kunna bli så, säger han.

Han förklarar att hans nedlagda röst inte har någon större betydelse.

– Vi har sagt i min grupp att vi lägger oss inte i valen till vice ordförande, säger han.

Han tolkade det som att han skulle lägga ner sin röst istället för att rösta på en vakant kommunalrådspost. KD och L tolkade det annorlunda.

Gjorde KD och L fel?

Fullmäktigeledamoten och advokaten Lars Johnsson (M) funderar på om köpeavtalet med Jakob Karlsson kan sägas upp om paviljongen inte går att flytta utan att den blir förstörd. Foto: urban Önell
Lars Johnsson (M). Foto: Urban Önell

– Nej, det tycker jag inte. Vi har nog rätt stor samsyn, men vi hade inte hunnit prata om hur vi skulle göra. Vi får väl diskutera det i vår grupp inför fullmäktige, säger Lars Johnsson.

I grunden tycker han dock inte att de rödgröna ska ha två kommunalråd.

– Vårt förslag till ny organisation innebär att varje block får ett kommunalråd. Men jag tänkte att det inte har någon praktisk betydelse hur jag röstar nu, säger han.

Han ser inte de rödgrönas drag som ett hot mot den nya organisationen så länge SD inte backar ur.

– Vi äger dagordningen, säger han.

Patrik Jönsson inte förvånad

Patrik Jönsson får mycket att göra den närmaste tiden när han tillfälligt går in som kommunalråd.
Patrik Jönsson (SD).

Patrik Jönsson är inte förvånad över utvecklingen.

– Faktiskt inte för fem öre, säger han och menar att de rödgröna antingen är maktfullkomliga eller giriga eller både och.

Han förstår inte uttalandena om att de rödgröna ska ha rätt till dubbelt så många poster som SD eftersom de är dubbelt så stora.

– Ingenting har ändrats. De är 30 och vi andra är 31, säger han.

Hanär också besviken på att alliansen inte vill rösta på SD-ledamöter.

– Det är tråkigt att de väljer att inte rösta på oss. Vi har ändå backat upp deras budget. Alliansen har bollen i sin hand, säger han.

Han anser att det nya scenariot är till skada för demokratin.

– Vi är överkörda. Våra väljare får inte den representation de har rätt till enligt valresultatet, säger han.

Han ser ingen lösning på problemet om inte alliansen kan rösta på SD-ledamöter, men försäkrar att partiet ändå kommer att lägga fram sina förslag till ledamöter vid fullmäktige på måndag.

Han berättar att han pratade kort med M-ledaren Pär Palmgren på onsdagseftermiddagen och fick besked att ett samarbete med de rödgröna inte är aktuellt i nuläget.

Ett kommunalråd för varje block

Pär Palmgren säger till Frilagt att han tycker att de rödgröna borde tänka på att de trots allt bara har 30 mandat i fullmäktige.

– Om det jag läst stämmer så är det lite för mycket att alla andra är klåpare och det är bara de som står för sanningen. Det kanske inte är rätt ingång om de vill lösa det här och samarbeta med andra, säger han.

Inte heller han var dock särskilt förvånad över kraven på alla vice ordförandeposter.

– Det låg väl i luften i någon mening. Jag visste att det kunde ske, mot bakgrund av att vi ganska länge sagt att vi inte kommer att stödja SD-kandidater i fortsättningen. Vi fick tillräckligt med smörj förra gången, säger han.

Han antar att de rödgröna nu retat upp både SD och FV rejält och betonar att alliansen också är beredd att anta utmaningen, exakt hur kan han inte säga.

– Jag vet inte vad jag ska säga för dagen, men vi ska träffas och titta på det här före kommunfullmäktige, säger han.

I praktiken tror han inte att det betyder så mycket för maktfördelningen vilka partier som har posterna som förste och andre vice ordförande.

– Ordförande sköter dagordningen, men det här gör ju inte livet enklare.

Han tonar ner valberedningens roll liksom betydelsen av att partikollegan Lars Johnsson lade ner sin röst och på så sätt säkrade Mats Sturessons kommunalrådspost.

– Vi har sagt att vi ska lägga ner våra röster istället för att rösta på SD. Men vår idé är också att det ska vara ett kommunalråd för varje block. Då ska de rödgröna inte ha två, säger Pär Palmgren.

De val som görs nu är bara fyllnadsval i väntan på den nya organisationen. Palmgren befarar dock att de rödgröna kommer att blockera den nya organisationen i kommunstyrelsen genom att bordlägga den.

Han är frågande inför Per-Åke Purks uttalande om att revidera budgeten.

– Hur ska det gå till? Vi har ju haft den uppe och sagt nej, säger Pär Palmgren.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se