torsjö live

Bordlagda val efter möte mellan rödgröna och borgerliga

Bordlagda val efter möte mellan rödgröna och borgerliga

Kommunfullmäktige beslöt att bordlägga de kontroversiella valen till första och andra vice ordförande, inklusive valet till nytt kommunalråd efter Ulf Erlandsson. Foto: Anders Thall
Kommunfullmäktige beslöt att bordlägga de kontroversiella valen till första och andra vice ordförande, inklusive valet till nytt kommunalråd efter Ulf Erlandsson. Foto: Anders Thall

Det blev inga val till ordförande och vice ordförande i nämnder och styrelser vid måndagskvällens kommunfullmäktige. Mats Sturesson (C ) får vänta med sin comeback som kommunalråd. Den borgerliga alliansen hade före mötet bjudit in de rödgröna partierna till samtal och därför bordlades de kontroversiella valen där de rödgröna i förra veckan krävde både att få posterna som första vice ordförande efter avhoppade sverigedemokrater och att få sitta kvar som andre vice ordförande.

Helt överens var parterna dock inte utan det blev votering i flera fall.

TV uppmärksammade kommunfullmäktige även denna gång.
TV uppmärksammade kommunfullmäktige även denna gång. Foto: Anders Thall

Den nya vändningen i det parlamentariska dramat i Hässleholm var lika oväntad som många av de tidigare turerna.

Kommunstyrelsens ordförande Pär Palmgren (M) inledde med att berätta om de nyligen inledda samtalen.

– Vi har sedan en längre tid ett väldigt oklart parlamentariskt läge i kommunen. Vi i den borgerliga alliansen har därför tagit kontakt med de rödgröna i syfte att söka kommunens bästa, förklarade han och yrkade att samtliga val av första och andra vice ordförande skulle bordläggas.

Patrik Jönsson (SD) begärde då ordet och medgav bordläggning, i väntan på den nya nämndsorganisationen som alliansen föreslagit med tre block. Han passade på att rikta en känga till de rödgröna som han menar vill stjäla de poster SD rätteligen ska ha.

Pär Palmgren (M) sa inte mycket efter att han berättat om mötet mellan alliansen och de rödgröna.
Pär Palmgren (M) sa inte mycket efter att han berättat om mötet mellan alliansen och de rödgröna. Foto: Anders Thall

– De tre blocken ska ha var sin post i presidierna. Det ger bättre insyn, bättre kontroll och möjlighet att fatta kloka beslut, sa han.

Det fick S-ledaren Lena Wallentheim att protestera.

– Det är alldeles riktigt att alliansen kallat till möte med oss rödgröna för att försöka hitta en lösning på den parlamentariska situationen. Vi har inte kommit så långt ännu, men så här kan Hässleholms kommun inte fortsätta. Men vi kan inte vänta på en ny organisation. I så fall kan det dröja rätt länge, om det ens blir någon, sa hon.

Hon påpekade att exempelvis socialnämndens presidium brådskar eftersom det är tre personer som har jour.

– De är oerhört tungt för de två som har det idag, sa hon.

Sedan yrkade hon att även valen till två ordförandeposter, byggnadsnämnden och fritidsnämnden, skulle bordläggas.

Björn Widmark (FV) menade att övriga partier måste se till att SD.
Björn Widmark (FV) menade att övriga partier måste se till att SD får presidieplatser. Foto: Anders Thall

– Ni sa tidigare att ni inte skulle lägga er i andra partiers val, men det är ju precis det ni gör nu. Som i DDR vill ni ha både styrets och oppositionens poster, svarade Patrik Jönsson.

Robin Gustavsson (KD) gav Lena Wallentheim rätt i att valen måste ske så snart som möjligt, inte bara i socialnämnden, för att det ska bli arbetsro i kommunen. Han instämde dock i yrkandet på bordläggning för kvällen.

Björn Widmark (FV) undrade vad som nu var på gång, men betonade att han ansåg att tre block kräver att partierna ser till att SD får en av presidieplatserna.

– Riksdagspartierna tog en del i örat och därför har det inte varit läge att rösta på SD, inte ens att vakanthålla platser, konstaterade han.

Lena Wallentheim ifrågasatte åter om det egentligen finns en majoritet på 31 mandat som var skälet till att de rödgröna avgick efter att budgeten föll i november. Hon hävdade att de rödgröna annars är dubbelt så stora som SD och har rätt till två poster innan SD tar en.

Det blev votering om bordläggning av några poster, trots att alliansen och de rödgröna nu börjat prata med varandra.
Det blev votering om bordläggning av några poster, trots att alliansen och de rödgröna nu börjat prata med varandra. Foto: Anders Thall

Hon hotade också med att blockera omorganisationen av nämnderna.

– Ni glömmer en liten detalj. Vi har fortfarande majoritet i nämnderna och äger rätten över vilka ärenden som går vidare till fullmäktige, sa hon.

Det ledde till ytterligare debatt och anklagelser från alla håll.

– Maktfullkomlighet och girighet, hur försvarar ni det inför medborgarna, undrade Patrik Jönsson.

Till slut ilsknade även Pär Palmgren till, efter att annars ha suttit tyst under debatten som följde av hans förslag om bordläggning.

– Låt oss lämna sifferexercisen, trots denna lätt infekterade inledning. Samverkan underlättas av ett öppet sinne. Skärpning!

Han kommenterade de tre blocken på ett något kryptiskt sätt.

När det gällde ersättare till överförmyndaren blev det sluten omröstning med valsedlar. Foto: Berit Önell
När det gällde ersättare till överförmyndaren blev det sluten omröstning med valsedlar. Foto: Berit Önell

– Tre block gäller tills vidare för vår del, tills vi eventuellt kommer fram till något annat, sa han.

Val av ledamöter till ett 40-tal olika uppdrag kunde trots allt genomföras.

Det blev votering om de rödgrönas krav på bordläggning vid valen av Agneta Olsson Enochsson (L) till ordförande i fritidsnämnden och Kenny Hansson (M) till ordförande i fritidsnämnden. Röstsiffrorna blev 31-30 till förmån för ett val vid mötet, men eftersom det räcker med en tredjedel av rösterna för en minoritetsbordläggning blev beslutet ändå bordläggning.

När det blev dags för val av ersättare till överförmyndaren krävdes röstning med valsedlar. Omröstningen slutade med att valberedningens förslag Per-Åke Purk (V) vann över SD:s Sven Lundh med röstsiffrorna 30 – 16. 14 avstod och en lämnade en blank röst.

Vid de flesta övriga val röstade SD på sina egna kandidater och övriga avstod från att begära votering.

Ett felaktigt val gjordes och fick därför upphävas en stund senare. SD:s tidigare ordförande Michael Strömberg, som avgick i protest mot hur Ulf Erlandsson sparkades från kommunalrådsposten, var själv på plats som åhörare och sa ifrån om att det var fel att välja en ledamot som skulle efterträda honom i miljönämnden. Han satt nämligen inte i miljönämnden.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se